มรส.ปลื้มกิจกรรมแคมปิ้งน้อง ม.6 เข้าค่ายเรียนรู้ชีวิตราชภัฏตามรอยพระราชา

รศ.ดร.ชูศักดิ์ เอกเพชร รักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (มรส.) เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยจัดกิจกรรมราชภัฏแคมปิ้ง 2018 เชิญชวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในพื้นที่ภาคใต้เข้าร่วมกิจกรรมค่าย 3 วัน 2 คืน เรียนรู้ชีวิตมหาวิทยาลัยราชภัฏตามรอยพระราชาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระผู้พระราชทานนามราชภัฏ ราชภัฏที่มีความหมายว่าคนของพระราชา ข้าของแผ่นดิน

รศ.ดร.ชูศักดิ์กล่าวอีกว่า กิจกรรมราชภัฏแคมปิ้ง 2018 จัดขึ้นด้วยเหตุผลสองประการ ประการแรกเพื่อให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ได้มีโอกาสเข้ามาเรียนรู้ถึงพระราชปณิธานอันยิ่งใหญ่ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ที่ทรงมุ่งเน้นให้มหาวิทยาลัยราชภักเป็นสถาบันการศึกษาที่ทำหน้าที่ในการพัฒนาคนไทยในภูมิภาคต่างๆ ทั่วประเทศ ประการที่สองเพื่อให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 ได้มีพื้นที่ในการค้นหาตัวเองในการเลือกคณะและสาขาวิชาที่ตนเองสนใจจะเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยต่อไป

ด้านอาจารย์นาวินวงศ์สมบุญหัวหน้าฝ่ายสื่อสารองค์กรมรส.ผู้รับผิดชอบโครงการกล่าวว่า โครงการราชภัฏแคมปิ้ง 2018 ที่จัดขึ้นในครั้งนี้ ได้รับความสนใจจากนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในพื้นที่ภาคใต้มากถึงเกือบ 900 คน กิจกรรมหลักๆ ที่สำคัญในช่วง 3 วัน 2 คืน ของการมาเรียนรู้ชีวิตนักศึกษาในรั้วมหาวิทยาลัย เพื่อค้นหาตัวตนที่แท้จริงของตัวเอง ได้มีโอกาสพบปะพูดคุยทั้งกับอาจารย์และนักศึกษารุ่นพี่ เพื่อตัดสินใจว่าตัวเองเหมาะกับการเรียนรู้ในคณะที่เลือกเอาไว้หรือเปล่า

นอกจากนี้มหาวิทยาลัยยังจัดกิจกรรมตามรอยพระราชาเพื่อให้ผู้เข้าโครงการได้เรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและโครงการในพระราชดำริต่างๆผ่านคณะและสาขาวิชาที่เปิดสอนตลอดจนระบบการศึกษาที่พระองค์ทรงวางรากฐานเอาไว้ผ่านมหาวิทยาลัยราชภัฏอีกด้วย

ขอบคุณข้อมูลจากข่าวสด