ห้ามบินโดรนเขตพระเมรุมาศทั่วประเทศ

เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม รายงานข่าวจากสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) แจ้งว่า กพท.ได้ออกประกาศเรื่อง การบังคับหรือปล่อยอากาศยานซึ่งไม่มีนักบินประเภทอากาศยานที่ควบคุมบินจากภายนอกหรือโดรน ระหว่างพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ฉบับที่ 2 โดยมีเนื้อหาว่า ระหว่างวันที่ 25-29 ตุลาคม 2560 ซึ่งเป็นหมายกำหนดการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ห้ามมิให้ผู้ใดบังคับหรือปล่อยโดรนเข้าไปในเขตพื้นที่ ซึ่งเป็นที่ตั้งของพระเมรุมาศจำลองและซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ในเขตปริมณฑลและในส่วนภูมิภาคทั่วประเทศ รวมถึงเขตพื้นที่โดยรอบรัศมี 9 กิโลเมตร เป็นเขตเมือง เขตหมู่บ้าน ชุมชน หรือพื้นที่ที่มีคนมาชุมนุมอยู่ ผู้ใดฝ่าฝืนถือว่ามีความผิดตามกฎหมาย ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 4 หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ขอขอบคุณข้อมูลจาก หนังสือพิมพ์ข่าวสด รายวัน ฉบับวันอาทิตย์ที่ 22 ตุลาคม 2560