ชาวโพธารามบวงสรวงตัดกล้วยตานีใช้แทงหยวกประดับพระจิตกาธาน

 เมื่อวันที่ 25 .ที่ชุมชนบ้านหม้อ หมู่ที่ 6 ตำบลคลองตาคต อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี นายศิริผล เล็กวงษ์ ผู้ดำเนินการสร้างภูมิสถาปัตยกรรมและภูมิทัศน์รอบพระเมรุมาศจำลอง เป็นประธานในการประกอบพิธีบวงสรวง โดยผู้กระทำพิธีจากหมอครูกลุ่มอนุรักษ์งานแทงหยวกบ้านหม้อ ได้นำเครื่องขมารุกขเทวดา ตลอดจนเบี้ยหอยซื้อพระแม่ธรณี ในพิธีตัดต้นกล้วยตานีเพื่อใช้แทงหยวกและเป็นเครื่องสดประดับพระจิตกาธาน ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร  พระเมรุจำลอง ภายในวัดมหาธาตุวรวิหาร พระอารามหลวง จังหวัดราชบุรี

โดยหลังพิธีการบวงสรวงแล้วเสร็จ นายกรีดา ออกฉิม ประธานกลุ่มกลุ่มอนุรักษ์งานแทงหยวกบ้านหม้ออำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ใช้มีดตัดต้นกล้วยเอกที่ประดับผ้าสามสี เป็นต้นแรกในพื้นที่ของ ตำบลคลองตาคต อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี โดยมีชาวบ้านมาช่วยกันคอยประคองขณะต้นล้มเอน พร้อมนำใบตองสดวางไว้รองรับต้นกล้วย ก่อนจะนำไปทำพิธีการแทงหยวกในวันพรุ่งนี้เวลา 17.00 .รวม 10 ต้น พร้อมกันด้วยความละเอียดรอบคอบ

เพื่อไม่ให้ระคายถึงผิวของต้นกล้วย จากนั้นจึงร่วมกับชาวบ้านทำการขนย้ายต้นกล้วยตานีไปเก็บรักษาไว้ก่อนเตรียมเคลื่อนย้ายไปยัง พระเมรุจำลอง วัดมหาธาตุวรวิหาร พระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ตามลำดับ

นายกรีดา ออกฉิม ประธานกลุ่มกลุ่มอนุรักษ์งานแทงหยวกบ้านหม้อ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี เปิดเผยว่า ต้นกล้วยตานีของหมู่บ้านหม้อ ที่คัดเลือกนำไปใช้แทงหยวกใช้ร่วมเครื่องสดประดับพระจิตกาธานในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงเมรุจำลองวัดมหาธาตุวรวิหาร พระอารามหลวง มีจำนวนทั้งสิ้น 10 ต้น

ต้นกล้วยทั้งหมดมีคุณสมบัติเฉพาะ ทั้งลำต้นอวบใหญ่วัดรอบได้ไม่ตำกว่า 60-80 เซนติเมตร มีความสูงเมตร ขึ้นไป ลำต้นตรงตระหง่าน ซึ่งทางกลุ่มอนุรักษ์การแทงหยวกได้ทำการดูแลมาตลอดระยะเวลากว่า 1 ปี โดยต้นกล้วยตานีที่ใช้ประกอบพิธีจะมีคุณสมบัติพิเศษ คือลำต้นตรง กาบกล้วยมีมาก ไม่หนาหรือบางจนเกินไป ภายในมีกาบมีรังผึ้งมากกว่าต้นกล้วยชนิดอื่น เมื่อนำไปใช้จึงไมเหี่ยวเฉา

 

ที่มา : ข่าวสดออนไลน์