กพร.รับลูก ‘บีโอไอ’ ฝึกแรงงานป้อนอีอีซี

นายสุทธิ สุโกศล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) เปิดเผยว่า ใน 4-5 ปีข้างหน้า จะมีนักลงทุนเข้าไปลงทุนในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก หรืออีอีซี เพิ่มมากขึ้น ซึ่งล่าสุด บอร์ดบีโอไอได้พิจารณาส่งเสริมการลงทุนที่เกี่ยวเนื่องกับกิจการผลิตรถยนต์และชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้ กพร.ได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี สถาบันไทย-เยอรมัน และกลุ่มบริษัท เหมราชพัฒนาที่ดิน จำกัด (มหาชน) และสถานประกอบกิจการในเขตนิคมอุตสาหกรรม 500 แห่ง ในเขต จังหวัดระยอง จัดตั้งศูนย์ความร่วมมือฝึกอบรมทักษะอุตสาหกรรมเหมราช (ระยอง) เพื่อให้เป็นศูนย์ฝึกอบรมให้แก่แรงงานในสาขายานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ พัฒนาทักษะและความรู้ด้านเทคโนโลยีสมัยใหม่ ให้กับบุคลากรในสถานประกอบกิจการ ช่วยลดปัญหาการขาดแคลนแรงงานในเขตนิคมอุตสาหกรรม อีกทั้งแรงงานได้รับการพัฒนาทักษะฝีมือที่ได้มาตรฐาน “กพร.ได้วางแผนการดำเนินงานใน 5 ปี ผลิตแรงงานฝีมือป้อนอีอีซีถึง 2,330,000 คน ทั้งส่วนที่ดำเนินการเองและส่งเสริมให้สถานประกอบกิจการดำเนินการด้วย” อธิบดี กพร.กล่าว

ขอบคุณข้อมูลจากมติชนรายวัน