ครม.ไฟเขียว ขยายเวลาดำเนินโครงการชลประทานขนาดใหญ่ 3 โครงการ

แฟ้มภาพประกอบไม่เกี่ยวข้องกับข่าว

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 เวลา 12.30 น. ผู้สื่อข่าวรายงานจากตึกนารีสโมสร ทำเนียบรัฐบาลว่า นายณัฐพร จาตุศรีพิทักษ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงภายหลังจากการประชุมในวันนี้ว่าด้วยเรื่อง ขออนุมัติขอขยายระยะเวลาดำเนินโครงการชลประทานขนาดใหญ่ จำนวน 3 โครงการจากขอเสนอของทางกระทรวงเกษตรเเละสหกรณ์

โครงงานที่ 2 คือโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำรีอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.อุตรดิตถ์ วัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพื้นที่ชลประทานฤดูฝนอีก 53,000 ไร่ บริหารจัดการน้ำและบรรเทาอุทกภัยในรุมแม่น้ำน่านตอนล่าง ที่ผ่านมามีปัญหาพื้นที่การก่อสร้างต้องออก พ.ร.ก.เพิกถอนอุทยานฯ และเพิ่งจะมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 30 มี.ค 2560 โครงการนี้ขยายระยะเวลาออกไปอีก 3 ปี คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปี 2564

เเละโครงการที่ 3 คือโครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา จ.เชียงใหม่ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการรุมแม่น้ำปิงตอนบน และเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนของอ่างเก็บน้ำ เพื่อใช้ในการเกษตร อุปโภค บริโภค อุตสาหกรรม และระบบนิเวศน์ รวมถึงเพิ่มพื้นที่เพาะปลูกในช่วงฤดูแล้ง ที่ผ่านมาเกิดปัญหาคือขั้นตอนการขอเพิกถอนพื้นที่อุทยานแห่งชาติศรีลานนา บางส่วนเพื่อใช้ในการก่อสร้างใช้ระยะเวลานาน ดังนั้นจึงขอขยายระยะเวลาออกไปอีก 5 ปี คาดว่าจะเสร็จสิ้นภายในปี 2565

ที่มา ประชาชาติธุรกิจออนไลน์