ตรวจโกดังข้าวราชบุรียันไม่พบพิรุธ

เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน พล.ต.อ. เดชณรงค์ สุทธิชาญบัญชา รอง ผบ.ตร.(สส.) พร้อม นายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เจ้าหน้าที่ อคส. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เดินทางไปที่บริษัท เอส พี เอ็ม อาหารสัตว์ ตั้งอยู่เลขที่ 125 หมู่ที่ 8 ตำบลดอนทราย อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี เพื่อตรวจสอบข้าวในโกดัง หลังประมูลข้าวมาผลิตเป็นอาหารสัตว์ พบว่าที่บริษัทแห่งนี้ได้แจ้งไปว่าทางบริษัทมีปัญหาในเรื่องกระบวนการผลิต เกิดกระแสไฟฟ้าดับบ่อย ซึ่งจะต้องมาตรวจสอบดูว่าถ้ามีกระแสไฟฟ้าดับแล้ว กำลังการผลิตลดลงหรือเพิ่มขึ้น โดยมี นายสรพหล นิติกาญจนา กรรมการผู้จัดการบริษัท เอส พี เอ็ม อาหารสัตว์ จำกัด เป็นผู้ให้ข้อมูล

พล.ต.อ. เดชณรงค์ กล่าวภายหลังเข้าตรวจสอบว่า บริษัทแห่งนี้รับซื้อข้าวจำนวนมาก จึงต้องมาดูทั้งกระบวนการเก็บ การใช้ในการผลิต ปริมาณการใช้เครื่องจักรที่ยังไม่ตรงกัน รายงานมาว่าผลิตได้วันละประมาณ 1,000 กระสอบ แต่เมื่อสอบถามก็ทราบว่าผลิตวันละกว่า 3,000 กระสอบ จะต้องให้ทางอุตสาหกรรมเป็นผู้เข้ามาดำเนินการตรวจสอบ แต่ทางบริษัทได้แจ้งว่าที่นี่มีกระแสไฟฟ้าดับบ่อย ต้องตรวจสอบว่ากำลังการผลิตในแต่ละวันนั้นมีเท่าไหร่ ทางบริษัทจะต้องทำผลรายงานการผลิตแต่ละวันให้ทางจังหวัดได้รับทราบ และการมาตรวจในครั้งนี้เป็นการมาตรวจสอบว่าข้าวที่ประมูลออกมานั้นมีสีเหลืองเหมาะทำอาหารสัตว์ แต่ไม่เหมาะนำไปบริโภคได้ เป็นการยืนยันว่าข้าวที่ทางรัฐบาลได้ระบายออกมานั้นชอบด้วยเหตุด้วยผลแล้ว กระบวนการผลิตของโรงงานนี้ก็ยังไม่พบข้อพิรุธ วันนี้จะเข้าตรวจสอบโกดังข้าวใน จังหวัดราชบุรี 3 แห่ง

นายชยาวุธ กล่าวว่า จังหวัดราชบุรี มีการเลี้ยงสุกรกันมากที่สุดและมีโรงงานผลิตอาหารสัตว์ขนาดใหญ่ตั้งอยู่จำนวนมาก เป็นจุดที่ถูกเพ่งเล็ง ทางกระทรวงพาณิชย์มีคำสั่งให้จัดทีมเข้าไปตรวจสอบ ให้ทางนายอำเภอทั้ง 3 อำเภอ ที่เป็นที่ตั้งของโรงงานอาหารสัตว์ที่ประมูลข้าวมาจากรัฐบาล ได้หมั่นเข้าไปตรวจสอบ แต่วันนี้รอง ผบ.ตร.ได้มอบหมายให้ทางจังหวัดตรวจสอบบัญชีการผลิต การจำหน่ายอาหารสัตว์ มีการผลิตออกจำหน่ายที่อื่นถึง 60% เอาไว้ใช้ในฟาร์มแค่ 40% รวมทั้งตรวจสอบกำลังการผลิตว่ากำลังผลิตที่ได้กับการนำไปใช้นั้นสมดุลกันหรือไม่ พร้อมกับจะนำเจ้าหน้าที่ของสรรพากรเข้าตรวจสอบด้วย

หลังจากนั้นทางคณะได้เดินทางไปตรวจสอบโกดังข้าวในบริษัท กาญจนา อาหารสัตว์ จำกัด ใน อำเภอปากท่อ และ อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี แต่ไม่พบพิรุธว่ามีการนำข้าวที่ประมูลมาไปใช้ผลิตเป็นอย่างอื่น

ขอบคุณข้อมูลจากมติชนรายวัน