ฟื้นวิถีลงแขกดำนาไทยพุทธ-มุสลิม หวังสืบสานประเพณีดีงาม

ปัตตานี – ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นาวาเอก สุรชัย ตันเจริญ รองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินกองทัพเรือ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพหุวัฒนธรรมไทยพุทธ และไทยมุสลิม ลงแขกดำนาที่แปลงนาข้าว ม.3 บ.บ้านใหญ่ ต.ไม้แก่น อ.ไม้แก่น จ.ปัตตานี เพื่อสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมการลงแขกดำนาระหว่างชาวไทยพุทธ-มุสลิมใน อ.ไม้แก่น ที่มีมาตั้งแต่โบราณ ให้คงอยู่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้สืบไป โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ประชาชน และนักเรียนเข้าร่วม

สำหรับ อ.ไม้แก่น เป็นอีกอำเภอหนึ่งของ จ.ปัตตานี ที่ชาวบ้านยังคงประกอบอาชีพทำนาเป็นหลัก และเป็นพื้นที่หนึ่งที่ยังคงเห็นความหลากหลายของทางวัฒนธรรมที่เห็นเด่นชัด เนื่องจากมีชาวไทยพุทธ และมุสลิมอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก เมื่อมีกิจกรรมต่างๆ ในอดีต ทั้งชาวไทยพุทธและมุสลิม ต่างร่วมมือร่วมใจกัน โดยเฉพาะการลงแขกดำนา

อย่างไรก็ตามเมื่อเหตุการณ์ความไม่สงบเกิดขึ้น ขณะที่หลายเหตุการณ์สร้างความหวาดระแวงระหว่างไทยพุทธ และมุสลิมในพื้นที่ ทำให้กิจกรรมต่างๆ ที่เคยมีเริ่มลดน้อยลง รวมถึงประเพณีลงแขกดำนา

ดังนั้นการจัดโครงการในครั้งนี้ เพื่อสร้างความรักความสามัคคี ลดความหวาดระแวง สร้างความเข้าใจ กลับมาใช้ชีวิตชุมชนแบบดั้งเดิม นอกจากนี้ยังส่งเสริมให้เยาวชนรุ่นใหม่ได้ศึกษาเรียนรู้ วิถีชีวิตของบรรพบุรุษ เพื่อสืบสานประเพณีที่ดีงามให้คงอยู่ในพื้นที่ชายแดนภาคใต้สืบไป

ขอขอบคุณข้อมูลจาก หนังสือพิมพ์ข่าวสดรายวัน ฉบับวันอาทิตย์ที่ 19 พฤศจิกายน 2560