กรมประมงเตรียมเสนอครม.ดัน “ปลากัด” เป็นปลาประจำชาติ

วันที่ 23 พฤศจิกายน นายอดิศร พร้อมเทพ อธิบดีกรมประมง กล่าวในระหว่างเปิดงานขับเคลื่อนปลากัดเป็นสัตว์น้ำประจำชาติในงานตลาดเกษตรพรีเมี่ยม ตลาดคลองผดุงกรุงเกษม ในวันที่ 21-25 พ.ย. ว่าเพื่อประกาศให้ปลากัดเป็นปลาประจำชาติ โดยนำเสนอครม.พิจารณาเรื่องนี้ในเดือนธ.ค. นี้ เป็นการอนุรักษ์ปลากัดให้อยู่คู่บ้านเมืองไทยอย่างยั่งยืน และขับเคลื่อนการพัฒนาสายพันธุ์ปลากัดให้อยู่คู่บ้านเรื่อนคนไทยคาดว่าจะเกิดจะเกิดการต่อยอดพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์โดยมีการสร้างนวัตกรรมสินค้าและบริการต่อยอดปลากัดเข้าสู่ตลาดเพิ่มมากขึ้น เช่น เคสโทรศัพท์ พวงกุญแจ แก้วกาแฟ ผ้าพันคอ หมอน เสื้อผ้า กระเป๋า และสแตมป์ปลากัด

นายอดิศร กล่าวต่อว่า จากแผนปฎิรูปเกษตร ไทยแลนด์ 4.0 ได้สร้างปัจจุบันปลากัดไทย มีแนวโน้มขยายตัวส่งออกได้ดีขึ้น เพราะเกษตรกรมีศักยภาพการเลี้ยงพัฒนาสายพันธุ์เป็นอย่างดีจนเป็นที่ยอมรับต่างชาติ จึงเตรียมผลักดันเป็นสัตว์น้ำประจำชาติ เนื่องจากมีความสำคัญเชิงประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม สังคม พาณิชย์ แสดงอัตลักษณ์ให้สัตว์น้ำสวยงามไทยที่มีตำนานมาตั้งแต่กรุงศรีอยุธยารวมระยะเวลากว่า 700 ปี จากเดิมเป็นการเลี้ยงเพื่อเล่นกีฬากัดปลา ปัจจุบันเปลี่ยนไปแต่สังคมมีการสืบสานการเลี้ยงปลากัดแทบทุกจังหวัดทั้งการเลี้ยงอนุรัก์สายพันธุ์ การเลี้ยงเป็นงานอดิเรก ขณะเดียวกันมีการพัฒนาปรับปรุงสายพันธุ์และขยายพันธุ์สูการค้าสามารถสร้างอาชีพหลัก จนนำรายได้เข้าประเทศจากการส่งออกปีละกว่า 1,000 ล้านบาท

อธิบดีกรมประมง กล่าวอีกว่า ปลากัดเป็นสัตว์น้ำที่กรมประมง ต่อยอดพัฒนาการผลิตและการตลาดอย่างต่อเนื่องภายใต้ยุทธศาสตร์ปลาสวยงามปี 2556-2560 โดยมีการสร้างเครือข่าย สนับสนุนการร่วมกลุ่มการผลิต ส่งเสริมการขายผ่านระบบออนไลน์ เปิดโอกาสเพิ่มช่องทางการจำหน่ายในตลาดที่สำคัญเช่น จีน สหรัฐอเมริกา สิงคโปร์ ทำให้มูลค่าการส่งออกเพิ่มสูงขึ้นทุกปี

 

ที่มา : ประชาชาติธุรกิจออนไลน์