กรมการค้าภายในขอความร่วมมือรับซื้อข้าวโพด 8 บาท/กิโลกรัม

นางสาววิบูลย์ลักษณ์ ร่วมรักษ์ อธิบดีกรมการค้าภายใน กล่าวว่า ความต้องการข้าวโพดภายในประเทศยังไม่เพียงพอต่อความต้องการ โดยเฉพาะในกลุ่มอาหารสัตว์ เนื่องจากการส่งออกเนื้อสัตว์ของไทยเพิ่มขึ้น เนื่องจากตลาดส่งออกขยายตัวไปได้ทั้งญี่ปุ่น เกาหลีใต้ จึงมีความต้องการนำเข้าจากต่างประเทศเพื่อนำมาผลิตอาหารสัตว์ อย่างไรก็ดี กรมฯได้ขอความร่วมมือผู้ประกอบการให้มีการรับซื้อข้าวโพดจากเกษตกรหน้าโรงงานอยู่ที่ 8 บาทต่อกิโลกรัม ความชื้นที่ 14.5% ทั้งนี้ หากไม่รับซื้อในราคาที่ขอความร่วมมือ ขอให้เกษตกรแจ้งเข้ามาที่กรมการค้าภายในได้

โดยกรมฯจะเข้าไปตรวจสอบ และหากรับซื้อบิดเบือนกรมฯก็พร้อมที่จะทบทวนมาตรการเข้ามาดูแล ในเรื่องดังกล่าว ส่วนจะใช้มาตรการใดนั้น ก็อยู่ในการพิจารณาเนื่องจากข้าวโพดอยู่ในรายการสินค้าควบคุมของกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ พร้อมกันนี้ ก็จะส่งสัญญาณให้กับผู้ประกอบการในการชะลอการนำเข้า โดยอาจจะขอเลื่อนในการนำเข้าออกไป โดยอาจจะขอให้นำเข้าในช่วงที่ผลผลิตข้าวโพดออกมาหมดแล้วหรือปลายฤดู

“เรื่องนี้เราติดตามทุกวัน ทุกโรงงาน สำหรับราคารับซื้อข้าวโพด โดยผลผลิตข้าวโพดออกต่อปีอยู่ที่ 4.5 ล้านตัน โดยต่อปีมีการนำเข้าอยู่ที่ 7-8 ล้านตัน และแนวโน้มยังมองว่าราคาข้าวโพดมีทิศทางเพิ่มขึ้น อาจจะเห็นราคาใกล้เคียงในปีที่ผ่านมาอยู่ที่ 9 บาทต่อกิโลกรัม ส่วนข้าวสาลี เองก็ขอความร่วมมือในการนำเข้าเช่นกัน แต่อาจจะให้มีการดูแลเข้มงวด เนื่องจากการนำเข้าข้าวสาลี มีหลายรูปแบบและข้าวสาลีที่นำเข้ามาต่างกัน”

 

ที่มา : ประชาชาติธุรกิจออนไลน์