มทส.เผยผลอันดับโลกวิทย์กายภาพ ชูศักยภาพ-มาตรฐานมหาวิทยาลัยวิจัยสู่สากล

รศ.ดร. วีระพงษ์ แพสุวรรณ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) เปิดเผยถึงผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยระดับโลก ประจำปี ค.ศ. 2018 ในกลุ่มสาขาวิชาด้านวิทยาศาสตร์กายภาพ จัดทำโดยไทม์ส ไฮเออร์ เอดูเคชั่น (Times Higher Education-THE) สถาบันจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกจากสหราชอาณาจักร ว่า การจัดอันดับครั้งนี้มีมหาวิทยาลัยเข้ารับการจัดอันดับจำนวน 500 แห่ง จาก 50 ประเทศ ซึ่งผลปรากฏว่ามหาวิทยาลัยที่ได้รับการจัดอันดับเป็นที่ 1-3 เป็นมหาวิทยาลัยของสหรัฐอเมริกา ได้แก่ มหาวิทยาลัยพรินซ์ตัน มหาวิทยาลัยฮาวาร์ด และมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด ตามลำดับ ส่วนมหาวิทยาลัยของไทยที่ได้รับการจัดอันดับในสาขาวิชานี้มี 2 แห่ง ได้แก่ มทส. และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี อยู่ในกลุ่มอันดับที่ 401-500

อธิการบดี มทส. กล่าวว่า กลุ่มสาขาวิชาด้านวิทยาศาสตร์กายภาพ ประกอบด้วย สาขาวิชาด้านฟิสิกส์และดาราศาสตร์ เคมี คณิตศาสตร์และสถิติ ธรณีวิทยา วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์โลกและวิทยาศาสตร์ทางทะเล โดยเกณฑ์ที่ใช้ในการจัดอันดับ ประกอบด้วย 5 ตัวชี้วัดหลัก ซึ่งเป็นเกณฑ์เดียวกับการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก หรือเวิลด์ ยูนิเวอร์ซิตี้ แรงกิ้ง 2018 แต่ร้อยละของน้ำหนักในการคำนวณแตกต่างกัน ได้แก่ การอ้างอิง (อิทธิพลของการวิจัย) 35%, การสอน (สภาพแวดล้อมในการเรียนรู้) 27.5%, การวิจัย (ปริมาณ รายได้ และชื่อเสียง) 27.5%, ความเป็นนานาชาติ (บุคลากร นักศึกษา การวิจัย) 7.5% และรายได้จากภาคอุตสาหกรรม (การถ่ายโอนความรู้) 2.5%
“มทส.มีคะแนนรวม 33.6 ซึ่งเป็นคะแนนรวมสูงสุดในประเทศไทย ตัวชี้วัดที่ได้คะแนนสูงสุด ได้แก่ การอ้างอิง ความเป็นนานาชาติ และรายได้จากภาคอุตสาหกรรม สะท้อนถึงคุณภาพการเรียนการสอนที่ได้มาตรฐานสากล ศักยภาพทางด้านวิชาการ คณาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัยในการผลิตผลงานวิจัยคุณภาพสูง นับเป็นที่น่ายินดีและภาคภูมิใจยิ่งกับความสำเร็จในการเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยชั้นนำของไทยที่ก้าวสู่การเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก” อธิการบดี มทส. กล่าว

ขอบคุณข้อมูลจากข่าวสด