ร.ร.หนองบัวลำภูจัดห้องเรียนชาวนา

นางวิมล ปานะถึก ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ หนองบัวลำภู ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆ นี้ โรงเรียนจัดกิจกรรมห้องเรียนชาวนาวิถีพอเพียงตามรอยพ่อ เป็นกิจกรรมตามโครงงาน “ข้าวฮางงอกยั่งยืนด้วยสองมือหลานย่าเยาวชนคนหนองบัวลำภู” ขับเคลื่อนกระบวนการ PLC สู่สถานศึกษา ยุค Thailand 4.0 ตามนโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ โดยเป็นกิจกรรมระยะที่ 2 เพื่อให้นักเรียนเรียนรู้เรื่องการเก็บเกี่ยวผลผลิตของโครงงานข้าวฮางงอกยั่งยืนด้วยสองมือหลานย่าเยาวชนคนหนองบัวลำภู ประจำปี 2560

ขอขอบคุณข้อมูลจาก หนังสือพิมพ์ข่าวสดรายวัน ฉบับวันเสาร์ที่ 2 ธันวาคม 2560