สหกรณ์เซรามิกฯ “ลำปาง” ถกธนารักษ์ ลดค่าเช่า-ทำศูนย์จำหน่ายสินค้า

ลำปาง นายธนโชติ วนาวัฒน์ ประธานกรรมการสหกรณ์เซรามิกและหัตถอุตสาหกรรมลำปาง จำกัด เผยว่า สหกรณ์เซรามิกฯ จัดประชุมรับฟังความคิด เชิญหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องมาร่วมระดมความคิดเห็นในการขอใช้พื้นที่ศูนย์แสดงสินค้าเซรามิกและหัตถอุตสาหกรรม อำเภอเกาะคา เนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวถูกปล่อยให้ว่างเปล่าไม่ได้มีการใช้งานมานาน หลังจากที่ 5 องค์กรเอกชน ซึ่งประกอบด้วย สมาคมเครื่องปั้นดินเผา สมาคมไม้ สมาคมเหมืองแร่ กลุ่มคลัสเตอร์ และสมาคมส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ตั้งสหกรณ์ เซรามิกและหัตถอุตสาหกรรมลำปาง จำกัด ขึ้นมา เพื่อส่งเสริมการค้าขาย และเพิ่มศักยภาพการผลิตของผู้ประกอบการในจังหวัด ที่เป็นสมาชิกในเครือข่ายของสหกรณ์แห่งนี้ ประกอบไปด้วยผู้ที่ผลิตของดี ของใช้ ของกิน และพืชผลทางการเกษตรทั้งจังหวัดลำปาง ที่ผ่านมาศูนย์แสดงสินค้าฯแห่งนี้ถูกนำมาใช้ประโยชน์น้อยมาก จึงมีแนวคิดที่จะขอใช้ศูนย์แห่งนี้เป็นสถานที่จัดจำหน่ายสินค้าของสหกรณ์ ในรูปแบบการเช่าพื้นที่จากหน่วยงานที่รับผิดชอบ ศูนย์แสดงสินค้าฯ แห่งนี้มีวัตถุประสงค์หลักในการสร้างคือ เป็นพิพิธภัณฑ์และศูนย์แสดงสินค้า บริการสังคม ต้องรักษาแนวทางนี้ไว้ด้วย ส่วนแนวทางการจำหน่ายสินค้ามีสองแนวทาง คือ หนึ่งให้สหกรณ์ดำเนินการ และสองให้ผู้ผลิตมาวางขายเอง
นอกจากนั้นปัญหาหลักของสถานที่คือ ค่าเช่าที่มีราคาสูงมากถึงเดือนละ 3 แสนบาท ในเรื่องนี้หารือกับทางธนารักษ์ไว้ในเบื้องต้นแล้วเพื่อหาแนวทางการปรับลด หรือแนวทางที่พอจะเป็นไปได้ ทางธนารักษ์แจ้งว่าให้ทางสหกรณ์นำเสนอแผนธุรกิจเข้ามา ซึ่งอยู่ในขั้นตอนการจัดทำแผนธุรกิจ เพื่อทำเรื่องขอใช้สถานที่จากจังหวัดและหน่วยงานที่รับผิดชอบ น่าจะแล้วเสร็จช่วงสิ้นปีนี้ ต้นปีหน้าจะขับเคลื่อน โดยศูนย์แสดงสินค้าเซรามิกและหัตถอุตสาหกรรมอำเภอเกาะคาแห่งนี้ก็จะเป็นศูนย์รวมจำหน่ายสินค้าและของฝาก รวมทั้งสินค้าโอท็อปของจังหวัดลำปาง

ขอบคุณข้อมูลจากข่าวสด