ทูตการค้าโลกไทย ร่วมประชุมรัฐมนตรีองค์การการค้าโลก 10-13 ธ.ค. เตรียมถกประเด็นเกษตร-ประมง

นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม รองอธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า นางสาวสุนันทา กังวาลกุลกิจ เอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรไทยประจำองค์การการค้าโลก (WTO) และองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก เป็นผู้แทนไทยเข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีขององค์การการค้าโลก สมัยสามัญ ครั้งที่ 11 การประชุมนี้เป็นกลไกการตัดสินใจระดับสูงสุดของWTO ซึ่งจัดประชุมทุก 2 ปี เพื่อให้รัฐมนตรีสมาชิก WTO จำนวน 164 ประเทศ ได้ร่วมกันทบทวนการทำงานของ WTO และมีข้อตัดสินใจในเรื่องสำคัญ ครั้งนี้มีอาร์เจนตินาเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม ณ กรุงบัวโนสไอเรส ระหว่างวันที่ 10 – 13 ธันวาคมนี้

นางอรมน กล่าวว่า การหารือครั้งนี้ จะครอบคลุมหลายประเด็น เช่น เรื่องการจัดทำกฎระเบียบการค้าสินค้าเกษตร กฎเกณฑ์เกี่ยวกับการอุดหนุนประมง การกำกับดูแลการใช้กฎระเบียบภายในประเทศด้านการค้าบริการ ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาและประเทศพัฒนาน้อยที่สุด พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ การสนับสนุนวิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดย่อม และรายย่อย(เอสเอ็มอี) การขยายเวลาการยกเว้นการเก็บภาษีศุลกากรกับการค้าผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และการต่ออายุ การยกเว้นการฟ้องร้องกรณีพิพาทเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา แม้สมาชิกจะไม่ได้กระทำผิดความตกลง เป็นต้น

นางอรมน กล่าวอีกว่า การประชุมนี้จัดขึ้นในช่วงที่การค้าโลกกำลังเผชิญกับความท้าทายจากกระแสต่อต้านโลกาภิวัฒน์และการปกป้องทางการค้า จึงเป็นการร่วมมือกันของสมาชิก WTO ที่จะแสดงความเชื่อมั่นต่อระบบการค้าพหุภาคี ซึ่งจะเป็นโอกาสที่ไทยได้ผลักดันผลการประชุมไปในทิศทางที่เป็นประโยชน์กับประเทศ โดยไทยในฐานะผู้ส่งออกสินค้าเกษตรสำคัญของโลก จะร่วมกับกลุ่มผู้ส่งออกสินค้าเกษตร (กลุ่มเครนส์) สนับสนุนให้สมาชิก WTO ลดการอุดหนุนภายในสินค้าเกษตรที่บิดเบือนการค้า เพื่อทำให้การแข่งขันในตลาดโลกมีความเป็นธรรมมากขึ้น และไทยยังสนับสนุนให้สมาชิก WTO ยกเลิกการอุดหนุนประมงที่ก่อให้เกิดการทำประมงเกินขนาด เกินศักยภาพการผลิต และการอุดหนุนประมงผิดกฎหมายและไร้การควบคุม (IUU) ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของสหประชาชาติ และขอให้คงการปฏิบัติที่พิเศษและแตกต่างแก่ประเทศกำลังพัฒนา รวมทั้งได้ให้ความสำคัญกับเรื่องการส่งเสริมเอสเอ็มอี ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้

 

นางอรมน กล่าวว่า สำหรับในการประชุมครั้งที่ 11 นี้มีความเป็นไปได้สูงที่ผลการประชุมจะผนวกเร่งขยายเวลาการยกเว้นการเก็บภาษีศุลกากรกับการค้าผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์และการต่ออายุ การยกเว้นการฟ้องร้องกรณีพิพาทเรื่องทรัพย์สินทางปัญญา แม้มิได้มีการละเมิดความตกลงทรัพย์สินทางปัญญา จนถึงการประชุมครั้งที่ 12 ส่วนการประชุมนี้ในครั้งที่ 9 ที่ประชุมประสบความสำเร็จในการจัดทำความตกลงว่าด้วยการอำนวยความสะดวกทางการค้า และในการประชุมครั้งที่ 10 ประสบความสำเร็จในเรื่องการยกเลิกการอุดหนุนส่งออกสินค้าเกษตร

 

ที่มา : มติชนออนไลน์