สุดล้ำ! เปิดตัวต้นแบบรถแทรคเตอร์ไร้คนขับ ควบคุมด้วยแท็บเล็ต ประหยัดค่าแรง100%

เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จับมือญี่ปุ่น เปิดตัวรถแทรคเตอร์ไร้คนขับคันแรกของโลก  หนุนเกษตรกรทั่วไทยเดินหน้าสู่เกษตรอัจฉริยะ 4.0 โดยนางสาวชุติมา บุญยประภัศร รมช.กระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเรียนรู้เกษตรอัจฉริยะขึ้น

 

ภายในงานได้มีการจัดแสดงเทคโนโลยีอัจฉริยะเพื่อนำไปใช้ในการเกษตรมากมาย และยังได้มีการโชว์นวัตกรรม รถแทรกเตอร์ไร้คนขับ ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยฮอกไกโดของญี่ปุ่น กับสนง.พัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ หรือ GISTDA ซึ่งได้มีการพัฒนาวิจัยรถแทรคเตอร์ไร้คนขับ คันต้นแบบ เพื่อนำไปใช้ในพื้นที่การเกษตร ลดค่าใช้จ่ายของเกษตรกรได้ในอนาคต

โดยรถแทรคเตอร์ไร้คนขับนี้ ควบคุมการทำงานด้วยระบบ GNSS หรือ GPS ใช้ข้อมูล Big Data เพื่อวางแผนการไถพรวนดินตามเส้นทางที่กำหนด ภายในแปลงเกษตร ควบคุมด้วยแท็บแล็ต (Tablet) โดยไม่ต้องมีคนขับ สามารถขับเลี้ยงตามเส้นทางแปลงเกษตรได้อย่างแม่นยำ พร้อมกับตรวจสอบขั้นตอนการทำงานและพิกัดด้วยตนเอง ซึ่งจะช่วยให้เกษตรกรประหยัดค่าใช้จ่ายค่าแรงงานพนักงานขับรถแทรคเตอร์ได้ 100% เหมาะกับการนำมาประยุกต์ใช้ในการปลูกพืชเศรษฐกิจในพื้นที่ประเทศไทย สอดคล้องกับการพัฒนาที่มุ่งสู่เกษตร 4.0 โดยรถแทรคเตอร์ไร้คนขับคันนี้ ถือว่าเป็นคันต้นแบบคันแรกของโลก ซึ่งได้นำมาใช้จริงในแปลงเรียนรู้เกษตรอัจฉริยะการผลิตมันสำปะหลัง จ.นครราชสีมา เป็นครั้งแรกของเทศไทยอีกด้วย