ค้านรง.คัดแยกขยะ-กลัวโรคมะเร็ง

ขอนแก่น – นายสุวิทย์ กองเป้า ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 4 นายนิรันดร์ เจียมในเมือง สมาชิก อบต.บ้านโคกสูง และชาวบ้าน 50 คน ได้มาร้องทุกข์คัดค้านการสร้างโรงงานคัดแยกและกำจัดขยะมูลฝอย โดยชุมนุมอยู่หน้าศูนย์ดำรงธรรม จังหวัดขอนแก่น พร้อมถือป้ายข้อความว่า “ชาวบ้านโคกสูงขอคัดค้านการสร้างศูนย์คัดแยกขยะ” “หยุดสร้างศูนย์คัดแยกขยะเพื่ออนาคตลูกหลานและชาวบ้านทุกคน เราไม่เอามะเร็ง”

พ.อ. พิทักษ์พล ชูศรี หน.กกล.รส.จ.ขอนแก่น พร้อมด้วย นางสาวสุรางรัตน์ ช่วยวงศ์ญาติ ผอ.ศูนย์กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรม จังหวัดขอนแก่น ได้รับหนังสือคัดค้านไว้

นายสุวิทย์ กล่าวว่า ชาวบ้านโคกสูงหมู่ที่ 4 ตำบลบ้านหว้า อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ได้รับแจ้งจากทางบริษัทแห่งหนึ่งว่าจะก่อสร้างโรงงานกำจัดขยะท้ายหมู่บ้านโคกสูง จึงทำประชาคมและมีมติคัดค้าน เพราะกลัวได้รับมลพิษ และอาจเป็นที่มาของโรคภัยต่างๆ โดยเฉพาะโรคมะเร็ง

ขอบคุณข้อมูลจากข่าวสด