ม. เกษตร เปิดให้จองพื้นที่แสดงและจำหน่ายสินค้า ในงาน “วันเกษตรแห่งชาติ” ประจำปี 2561

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กำหนดจัดงาน “วันเกษตรแห่งชาติ” ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 26 มกราคม – 3 กุมภาพันธ์ 2561 รวม 9 วัน ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน โดยเปิดให้ผู้ประกอบการ บริษัท ห้างร้าน และผู้สนใจเข้าจองพื้น เพื่อร่วมแสดงและจำหน่ายสินค้า โดยใช้วิธีพิจารณาคัดเลือกและยื่นข้อเสนอสิทธิประโยชน์ ดังรายละเอียดประเภทสินค้า และโซนการจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าภายในงาน รวม 11 โซน ได้แก่

โซน A :  เทคโนโลยี 4.0 วัสดุตกแต่งบ้านและสวน จากธรรมชาติ
            โซน B :  ต้นไม้  พันธุ์ไม้ ไม้ดอกไม้ประดับ อุปกรณ์ตกแต่งสวน เครื่องมือการเกษตร
โซน C :  สัตว์เลี้ยง สัตว์เลี้ยงและอุปกรณ์
โซน D :  Green Eco,Art Market สินค้าแฮนด์เมค ,สินค้าศิลปะ
            โซน E  :  ตลาดนนทรีวิถีเกษตร รวมสินค้าที่มีชื่อเสียงจากตลาดน้ำ ตลาดบกชื่อดัง

และแหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ
โซน F  :   สินค้าเกษตรบริโภค    สินค้าบริโภค
โซน G  :  ผลผลิตทางการเกษตร   มะขามหวาน หอม กระเทียม ข้าวสาร ผัก ผลไม้สดและแปรรูป
โซน H  :  สินค้าอุปโภค
    โซน I   :   KU Shopping Mall (โดมแอร์)   มูลนิธิราชวงศ์ ผ้าไหม ผ้าฝ้าย ผ้าทอมือ

เครื่องประดับอัญมณี เครื่องหนัง และสินค้าอุปโภคจากบริษัท ห้างร้าน
โซน J   :   KU Outlet ,KU Farm    ธุรกิจแฟรนไชส์
โซน k   :   สินค้าบริษัท-ห้างร้าน   สินค้าอุปโภค-บริโภคจากบริษัท ห้างร้าน และเฟอร์นิเจอร์

ทั้งนี้ ผู้ประกอบการรายเดิมยื่นสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ 29 ธันวาคม 2560 และวันที่ 3 – 5 มกราคม 2561 สำหรับผู้ประกอบการรายใหม่ เฉพาะโซน B ต้นไม้ ยื่นสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 6 มกราคม 2561 เป็นต้นไป ค่าสมัครรายละ 500 บาท

ผู้สนใจเข้าร่วมแสดงและจำหน่ายสินค้าในงาน “วันเกษตรแห่งชาติ” ประจำปี 2561 สามารถดาวน์โหลดใบสมัครหรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.property.ku.ac.th และสอบถามได้ที่ สำนักงานทรัพย์สิน ชั้น 2 อาคารวิทยพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน โทรศัพท์ 0 2561 4749