“หนองคาย” จำหน่ายกระเช้าของขวัญรับเทศกาลปีใหม่

cof

พาณิชย์จังหวัดหนองคาย จัดงานจัดจำหน่ายกระเช้าของขวัญเทศกาลปีใหม่-ชุดของขวัญข้าวดีเมืองหนองคาย เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจจังหวัดให้ดียิ่งขึ้น

ซึ่งจัดขึ้นเพื่อเป็นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของจังหวัดหนองคาย โดยการกระตุ้นการค้าให้คึกคัก ให้มีการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจดีขึ้น ซึ่งจะมีจุดจำหน่ายจำนวน 4 จุด คือศูนย์การค้าอัศวรรณ 1 ศูนย์การค้าอัศวรรณ 2 ห้างเมก้าโฮมสาขาหนองคาย ร้านประชารัฐบริเวณปั๊ม ปตท.สาขาถนนมิตรภาพ หนองคาย-อุดร สำหรับสินค้าที่จัดกระเช้า ได้แก่ ข้าวหอมมะลิ ข้าว 3 สี กล้วยทอด กล้วยตาก มะนาวน้ำผึ้ง น้ำมัลเบอร์รี่ เป็นต้น ทั้งนี้มีระยะเวลาการจัดจำหน่ายตั้งแต่ธันวาคม 2560-มกราคม 2561

cof

ที่มา ประชาชาติธุรกิจออนไลน์