กยท. เป็นสักขีพยานความสำเร็จในการผลักดันสวนยางมาตรฐาน FSC สู่การผลิตและส่งออก Wood Pellets

เมื่อเร็วๆนี้ นายสุนันท์ นวลพรหมสกุล รองผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทยด้านบริหาร เป็นพยานในพิธีลงนามความร่วมมือเพื่อผลิต Torrifire Wood Pellets ระหว่าง Idemitsu Kasan Co.,Ltd TTCL Public Company Limited และ Siam Steel International Plc.

นายสุนันท์ นวลพรหมสกุล รองผู้ว่าการฯ ด้านบริหาร กล่าวว่า ความร่วมมือในครั้งนี้เป็นการนำเทคโนโลยีการผลิต Wood Pellets สำหรับเป็นเชื้อเพลิงพลังงานชีวมวล โดยเป็นการนำวัตถุดิบไม้ยางพาราจากสวนที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน FSC มาผลิตและส่งออกไปยังประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเป็นความก้าวหน้าของความร่วมมือโครงการจัดการสวนยางอย่างยั่งยืน ตามมาตรฐานสากล FSC ที่บริษัท สยามฟอเรสแมเนสเม้นท์ จำกัด และ กยท. ได้ร่วมกันผลักดัน จนเกิดผลสำเร็จไปอีกขั้นที่เห็นชัดเจนเป็นรูปธรรมมากขึ้น เพราะการที่ประเทศไทยสามารถผลิตไม้ยางที่ได้มาตรฐาน FSC และสามารถส่งออกในรูปแบบของผลิตภัณฑ์ออกไปสู่ตลาดโลกได้ จะส่งผลดีโดยตรงกับเกษตรกรชาวสวนยาง ในการพัฒนาสวนยางพาราของตนเองให้ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับได้

“ประเทศญี่ปุ่นถือเป็นประเทศที่นำเข้าเชื้อเพลิงพลังงานชีวมวล Wood Pellets อันดับต้นของโลก และให้ความสำคัญในเรื่องมาตรฐานของไม้ที่จะนำไปใช้ผลิต Wood Pellets นี่จึงถือเป็นอีกก้าวที่สำคัญในการพัฒนาการจัดการสวนยางมาตรฐาน FSC ที่จะเห็นภาพชัดเจนมากขึ้น และจะเป็นประโยชน์ในการเพิ่มมูลค่าไม้ยาง และเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรชาวสวนยางได้” รองผู้ว่าการ กล่าวทิ้งท้าย