แนะเกษตรกรเลี้ยงสัตว์น้ำให้เหมาะกับพื้นที่อาศัย หาตลาดง่ายในชุมชน

คุณสุรกิจ ละเอียดดี เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งกุลาดำ ระบบอินทรีย์ แนะนำสำหรับเกษตรกรที่อยากจะเลี้ยงสัตว์น้ำเพื่อการค้า สิ่งแรกที่ต้องคำนึงคือเรื่องสุขภาพทั้งของตัวเราเอง และผู้บริโภค หากเกษตรกรท่านใดอยากเลี้ยงระบบอินทรีย์แต่ยังทำไม่ได้ ให้เป็นจีเอพีก็ยังดี อย่างน้อยบ้านเราตัวเราก็ต้องกิน ผู้บริโภคก็ได้กินของดีตามเพราะเราเลี้ยงระบบปลอดสารพิษ เลยอยากให้ทุกคนมามองเรื่องสิ่งแวดล้อมกับความสุขของตัวเอง ทุกวันนี้เคมีมีเยอะพอแล้ว อย่างให้คำนึงถึงสุขภาพด้วยไม่ใช้จะเอาผลประโยชน์อย่างเดียว จะเตือนถึงเกษตรกรเชิงพาณิชย์รู้ว่าลงทุนสูงลองคิดเปลี่ยนอาจจะใช้น้ำหมักจุลินทรีย์ ในการใช้สมุนไพรในการรักษาโรค หากหันมาเลี้ยงเป็นระบบอินทรีย์ได้จะดีที่สุด ถ้าไม่ได้อยู่ที่บริเวณที่มีน้ำทะเล ก็ให้ดูเรื่องพื้นที่ก่อนว่าเหมาะสมที่จะเลี้ยงสัตว์น้ำประเภทไหน ถ้าตรงไหนเหมาะสม หรืออยู่ใกล้ชลประทาน ให้คิดต่อว่าบริเวณชุมชน หมู่บ้านของท่านคุณสัตว์น้ำอะไรที่ชอบมากที่สุดไปหาคำตอบ เมื่อหาได้แล้วสัตว์อะไรที่ชอบกินแล้วหายากที่สุดไปคิดมาเอง นั่นคือสัตว์น้ำที่ควรเลี้ยงขายในพื้นที่คุณก่อน เพราะถ้าในพื้นที่คุณยังไม่พอกิน อย่าพึ่งไปแห่เลี้ยงตามคนอื่น ให้คิดก่อนขายในพื้นที่ให้ได้มากที่สุดแล้วค่อยขยับ ถ้าของเราดีเดี๋ยวมีคนตามาหาเราเอง แหล่งนี้มีของที่เขาต้องการ

คุณสุรกิจ ละเอียดดี

การเตรียมตัว ปลูกต้นไม้ที่เป็นไม้น้ำ พยายามเลือกไม้ที่ไม่ทิ้งใบ เลือกที่เป็นอาหารสัตว์น้ำกินได้ อย่าปลูกพืชที่เป็นกรด หลังจากนั้นให้เช็คค่าPHของน้ำเป็นอย่างไร ความกรดความด่างเท่าไหร่ แล้วจึงปรับโดยใช้น้ำหมักกับปูนเข้าไปช่วย ปูนทางกรมพัฒนาที่ดินมีแจกฟรี พยายามอย่าไปหาซื้อ น้ำหมักก็ทำเอง ประมาณนี้แล้วก็การทำห่วงโซ่อาหารธรรมชาติ เอาฟางมาวางแล้วเอาขี้วัวมาโปะ นี้คือการเตรียมการ ถ้าทำแบบนี้ปัญหาเรื่องโรคจะไม่ค่อยเกิด

สร้างห่วงโซ่อาหารรอบสระ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร.(094) 463-3526