เฮทั่วประเทศ! รีบซักเสื้อด่วน-หนาวรับปีใหม่ กรมอุตุเผยวันหยุดนี้อากาศลดฮวบ 4 องศา

วันที่ 28 ธ.ค. กรมอุตุนิยมวิทยา ออกประกาศพยากรณ์อากาศเทศกาลปีใหม่ ระหว่างวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2560 – 2 มกราคม พ.ศ. 2561

การคาดหมายลักษณะอากาศ วันที่ 30 ธ.ค. ประเทศไทยตอนบนรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีอากาศเย็นถึงหนาวส่วนในช่วงวันที่ 31 ธ.ค.60 -2 ม.ค. 61 ประเทศไทย ตอนบนรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจะมีอากาศหนาวเย็นลงโดยอุณหภูมิจะลดลง 2 – 4 องศาเซลเซียส

สําหรับภาคใต้มีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางพื้นที่ตลอดชวง โดยในช่วงวันที่ 31 ธ.ค. 60 -2 ม.ค. 61 คลื่นลมบริเวณอาวไทยตอนลางมีกําลังแรง โดยมีคลื่นสูง 2 – 4 เมตร

ลักษณะสําคัญทางอุตุนิยมวิทยา วันที่ 30 ธ.ค.บริเวณความกดอากาศสูงกําลังปานกลางจากประเทศจีนปกคลุมประเทศไทยตอนบน ทําให้บริเวณดังกล่าวมีอากาศเย็นถึงหนาว

สําหรับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมประเทศไทยและภาคใต้มีกําลังอ่อนลง ทําให้คลื่นลมบริเวณอ่าวไทยมีกําลังอ่อนลง ส่วนในช่วงวันที่ 31ธ.ค.60 -2 ม.ค. 61 บริเวณความ กดอากาศสูงกําลังคอนขางแรงจากประเทศจีนอีกระลอกจะแผ่เสริมลงมาปกคลุมประเทศไทย ทําให้บริเวณดังกล่าวมีอากาศหนาวเย็นลง และอุณหภูมิจะลดลง โดยจะเริ่มในภาค ตะวันออกเฉียงเหนือก่อน สําหรับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้มีกําลังแรงขึ้น ทําใหภาคใตมีฝนเพิ่มขึ้นกับมีฝนตกหนักบางพื้นที่และคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยมีกําลังแรง

ข้อควรระวัง ขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนดูแลสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่หนาวเย็นไว้ด้วย สําหรับประชาชนบริเวณภาคใต้ตอนล่างควรระวังอันตรายจากฝนตกหนัก และระวังคลื่นลมแรงที่ซัดเข้าฝั่งสําหรับในช่วงวันที่ 31 ธ.ค. 60 -2 ม.ค. 61ชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังเรือเล็กบริเวณอาวไทยควรงดออกจากฝั่ง

 

ที่มา : ข่าวสดออนไลน์