ทีเส็บชู “สมาร์ท วิลเลจ” กระตุ้นกลุ่มองค์กรจัดกิจกรรมไมซ์ในประเทศ ปั้น 4 ชุมชนต้นแบบ ดึงเอกชนและกลุ่มสตาร์ทอัพสร้างกระแสผ่านดิจิทัล

เมื่อเร็ว ๆ นี้ นางสริตา จินตกานนท์ ผู้ชำนาญการ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ(องค์การมหาชน) หรือ ทีเส็บ (คนกลาง) พร้อมด้วยตัวแทนพันธมิตรจาก 4 บริษัทเอกชน ได้แก่ บริษัท กรุงศรี ฟินโนเวต จำกัด บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) บริษัท ทีวี ธันเดอร์ จำกัด (มหาชน) และบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) ร่วมงานแถลงข่าว “โครงการ Smart Village แคมเปญออนไลน์เพื่อสนับสนุนการจัดงานไมซ์ในประเทศ เพื่อช่วยกระจายรายได้ให้กับชุมชนอย่างยั่งยืน” โดยนำร่องลงพื้นที่ 4 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี, ชุมชนปากแพรก จังหวัดกาญจนบุรี, ชุมชน ดอยแม่สลองนอก จังหวัดเชียงราย และชุมชนวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา พร้อมดึง 11 บริษัทสตาร์ทอัพ นำนวัตกรรมและเทคโนโลยีออนไลน์มาเป็นเครื่องมือในการแข่งขันโปรโมทชุมชน กิจกรรมแหล่งท่องเที่ยว และอัตลักษณ์ท้องถิ่นของชุมชน โดยหวังสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อต่อยอดธุรกิจไมซ์ในประเทศ และเกิดการกระจายรายได้สู่เศรษฐกิจชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ทั้งยังต่อยอดศักยภาพและความสามารถของกลุ่มดิจิทัลสตาร์ทอัพ ซึ่งเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมคลัสเตอร์หลักของประเทศ ภายใต้นโยบายไทยแลนด์ 4.0