พาณิชย์ ออกตรวจสินค้า-สถานี “น้ำมันเต็มลิตร” ป้องกันฉวยโอกาสเอาเปรียบปชช. ช่วงปีใหม่

พาณิชย์ ส่งเจ้าหน้าที่ออกตรวจสอบการจำหน่ายสินค้า พร้อมสอบมาตรวัดสถานีบริการน้ำมันตามโครงการ ‘น้ำมันเต็มลิตร’ ป้องกันพ่อค้าฉวยโอกาสเอาเปรียบประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่

นายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร อธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า ในช่วงเทศกาลปีใหม่มีประชาชนจำนวนมากเดินทางกลับบ้านหรือไปท่องเที่ยวตามต่างจังหวัด และส่วนใหญ่ต้องใช้บริการรถโดยสารประจำทางหรือรถไฟ นอกจากจะต้องรับประทานอาหารและเครื่องดื่มแล้ว จะต้องซื้อหาสินค้าเพื่อใช้บริโภคหรือนำไปเป็นของฝากญาติพี่น้อง จึงได้ให้เจ้าหน้าที่สายตรวจออกตรวจสอบและติดตามสถานการณ์ราคาสินค้าอย่างใกล้ชิด เพิ่มเติมจากการออกตรวจสอบที่ดำเนินการเป็นประจำอยู่แล้ว

รวมทั้งรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบการตามสถานีขนส่งและสถานีรถไฟ เช่น ผู้จำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม ผู้จำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค ผู้ให้บริการรับฝากของบริการรถเข็นสัมภาระ ให้มีการปิดป้ายแสดงราคาสินค้าและค่าบริการอย่างชัดเจน รวมทั้งกำชับให้คิดค่าสินค้าและบริการให้ตรงกับป้ายราคาที่แสดงไว้ เพื่อป้องปรามมิให้มีการฉวยโอกาสขึ้นราคาจำหน่ายสินค้าและบริการสูงเกินสมควรในช่วงเทศกาลที่มีประชาชน โดยเฉพาะผู้มีรายได้น้อยมาใช้บริการกันอย่างคับคั่ง

การออกตรวจสอบและรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบการที่จำหน่ายสินค้าและให้บริการ บริเวณสถานีขนส่งและสถานีรถไฟทั่วประเทศ อาทิ สถานีขนส่งหมอชิต สถานีขนส่งเอกมัย สถานีขนส่งสายใต้ใหม่ สถานีขนส่งย่อยนครชัยแอร์ สถานีขนส่งย่อยสมบัติทัวร์ สถานีขนส่งย่อยสยามเฟิสท์ทัวร์ และสถานีรถไฟหัวลำโพง รวมถึงสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ขอความร่วมมือให้ผู้ประกอบการปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ เรื่อง การแสดงราคาสินค้าและค่าบริการ ปี 2560

ทั้งนี้ ขอให้ผู้ประกอบการแสดงราคาสินค้าและบริการ โดยการเขียน/พิมพ์/ทำให้ปรากฏบนกระดาษแผ่นไม้หรือวัตถุอื่น, แสดงราคาไว้ที่สินค้า สถานที่บริการหรือบริเวณใกล้เคียง หากสภาพสินค้าไม่สามารถแสดงราคาได้ ให้จัดทำบัญชีแสดงราคาไว้ในที่เปิดเผย ผู้บริโภคสามารถดูได้ , ต้องเป็นราคาต่อหน่วย ตัวเลขภาษาอะไรก็ได้ แต่ต้องมีตัวเลขอารบิคอยู่ด้วย โดยแสดงให้เห็นได้อย่างชัดเจน เปิดเผย อ่านได้ง่าย ส่วนข้อความรายการต้องเป็นภาษาไทย แต่มีภาษาอื่นด้วยก็ได้

กรณีเรียกเก็บค่าใช้จ่ายอื่น ๆ นอกเหนือจากราคาหรือค่าบริการแล้ว ต้องแสดงให้ชัดเจนและครบถ้วน ควบคู่กับราคาจำหน่ายหรือค่าบริการนั้น ๆ ส่วนการแสดงราคาจำหน่ายปลีกสินค้าหรือบริการที่ให้บริการ ต้องแสดงราคาให้ตรงกับราคาที่จำหน่ายหรือค่าบริการที่ให้บริการ เว้นแต่จะเป็นการจำหน่ายหรือให้บริการแก่ผู้ซื้อต่ำกว่าราคาที่แสดง

พร้อมกันนี้ ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ออกตรวจสอบมาตรวัดของสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงทั้งที่เข้าร่วมโครงการ “น้ำมันเต็มลิตร” และสถานีบริการที่ไม่ได้เข้าร่วมโครงการ เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ประชาชนว่าจะ ไม่ถูกเอารัดเอาเปรียบในด้านปริมาณจากการใช้มาตรวัดน้ำมันเชื้อเพลิง ดังนั้น หากประชาชนจะเติมน้ำมัน อย่าลืมมองหาสถานีบริการน้ำมันที่มีป้าย “น้ำมันเต็มลิตร” ที่จะติดอยู่ทางเข้าสถานีบริการน้ำมันฯ จะมั่นใจได้ว่าได้น้ำมันเต็มลิตรครบถ้วนอย่างแน่นอน

สำหรับโครงการ “น้ำมันเต็มลิตร” กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมการค้าภายในได้ดำเนินการมาตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.2546 จนถึงปัจจุบัน มีสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงสมัครเข้าร่วมโครงการดังกล่าวแล้วเป็นจำนวนทั้งสิ้น 3,582 แห่งทั่วประเทศ

อย่างไรก็ตาม ทั้งนี้ หากพบการกระทำผิดดังกล่าว สามารถร้องเรียนได้ที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศ หรือสายด่วนกรมการค้าภายใน 1569 กรมจะจัดส่งเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบ และหากพบการกระทำความผิดจะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด กรณีไม่ปิดป้ายแสดงราคามีโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาท กรณีจำหน่ายสินค้าราคาสูงเกินสมควร กักตุนสินค้าและปฏิเสธการจำหน่ายต้องโทษจำคุก 7 ปี หรือปรับไม่เกิน 140,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

 

ที่มา : ประชาชาติธุรกิจออนไลน์