ปลาสวยงามไทย สินค้าดีเด่นจูงใจชาวต่างชาติ พร้อมบุกตลาดโลก

นายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร อธิบดีกรมการค้าภายใน กล่าวว่า กรมการค้าภายใน มีการส่งเสริมตลาดกลางมาอย่างต่อเนื่อง โดยตลาดกลางเป็นตลาดที่มีการส่งเสริมเกษตรกรให้เป็นไปอย่างมีระบบและมีมาตรฐานสากล พร้อมช่วยเกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นมากกว่านำไปสินค้าเกษตรไปซื้อขายรูปแบบเดิม อีกทั้งด้วยรูปแบบการซื้อขายที่เป็นธรรมทำให้เกษตรกรสามารถต่อรองราคาได้ดีขึ้น และไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายการตลาดจากการที่สินค้าต้องผ่านคนกลางหลายขั้นตอน

ทางกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ต้องการส่งเสริมให้ตลาดกลางเป็นศูนย์กลางในการซื้อขายสินค้าต่างๆ ในภูมิภาค โดยร่วมมือกับหลายหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ให้ตระหนักรู้ถึงความสำคัญของคุณภาพสินค้า เพื่อช่วยยกระดับการแข่งขันและมาตรฐานสินค้าในภาคการผลิตและการค้าสินค้าเกษตร สู่ตลาดต่างประเทศ

ด้านนายสหัส คำบู่ ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาการผลิต ตลาดกลางปลาสวยงามฟิชวิลเลจ กล่าวว่า ทางตลาดกลางปลาสวยงามฟิชวิลเลจ มีการยกระดับคุณภาพปลาให้มีความสวยงามและมีเอกลักษณ์มากขึ้น ผ่านการผสมพันธุ์ปลา เช่น ปลาทอง ปลาหางนกยูง ปลากัด ให้มีความสวยงามมากขึ้น ประกอบกับทางตลาดสนับสนุนด้วยการจัดประกวดแข่งขันปลาสวยงามตลอดหลายปีที่ผ่านมา ทำให้มูลค่าของปลาพันธุ์ผสมได้รับความนิยมมากขึ้น ทำให้มีคนเพาะเลี้ยงปลาเพิ่มขึ้น ส่งผลให้เกิดปลาสายพันธุ์ใหม่ๆ และมีมูลค่าของปลาเพิ่มสูงขึ้น อย่างเช่นการประกวดปลาทองช่วงเดือนมี.ค. ที่ผ่านมา ทำให้ปลาทองที่มีราคาตัวหลักสิบถึงหลักร้อยเพิ่มมาเป็นหลักพันกว่าบาทเลยทีเดียว ซึ่งสามารถสร้างมูลค่ารวมของการซื้อขายได้สูงกว่า 4 ล้านบาท

นอกจากปลาพันธุ์ผสมที่ช่วยกระตุ้นมูลค่าการซื้อขายให้กับตลาดกลางปลาสวยงามฟิชวิลเลจแล้ว ประเทศไทยยังมีพันธุ์ปลาน้ำจืดหรือปลาแม่น้ำ ที่มีปลาหลายสายพันธุ์น้ำจืดในประเทศไทย ซึ่งเป็นที่ต้องการของตลาดต่างประเทศอยู่มาก เช่น ปลากราย ปลาหมู ปลาผึ้ง ฯลฯ ที่ต่างประเทศถือว่าปลาเหล่านี้เป็นปลาสวยงาม ยิ่งตัวไหนหายากในเมืองไทยก็จะมีมูลค่าการซื้อขายที่สูงมาก

“ด้วยความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติ ประกอบกับการผสมสายพันธุ์ปลาต่างๆ ทำให้ตลาดของปลาสวยงามในประเทศไทยเกิดการเติบโตอย่างก้าวกระโดด เพราะปลาสวยงามในประเทศไทยได้รับความสนใจเป็นอย่างมากในต่างประเทศ ทั้งเอเชียและยุโรป รวมถึงทางกรมการค้าภายในได้มีการเข้ามาส่งเสริมมาตรฐาน กวดขันด้านคุณภาพของตลาด ทำให้สินค้าของเรามีคุณภาพ ได้การยอมรับในวงกว้าง จึงทำให้ตลาดกลางปลาสวยงามฟิชวิลเลจเป็นตลาดปลาสวยงามที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในอาเซียนได้อย่างทุกวันนี้”นายสหัส กล่าว

มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของตลาดกลางสินค้าเกษตร ในความส่งเสริมของกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ หรือจะซื้อหาค้าขายสินค้าเกษตรคุณภาพดีในตลาดกลางสินค้าเกษตรดังกล่าวได้ทั่วทุกแห่งของประเทศได้ง่ายๆ ที่เว็บไซต์ ตลาดกลางออนไลน์ http://centermarket.dit.go.th

 

ที่มา : ข่าวสดออนไลน์