ผู้เลี้ยงไก่ไข่ประชุมฉุกเฉินแก้ราคาตกต่ำ เร่งรัฐ-เอกชน คุมนำเข้าพ่อแม่พันธุ์-ยอดผลิต

นายมาโนช ชูทับทิม อดีตผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการนโยบายพัฒนาไก่ไข่และผลิตภัณฑ์(เอ้กบอร์ด) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 10 มกราคมที่ผ่านมา กลุ่มผู้เลี้ยงไก่ไข่และกลุ่มสหกรณ์ทั่วประเทศ ได้ประชุมฉุกเฉินเพื่อลดปัญหาปริมาณผลิตล้นตลาดและราคาไข่ไก่ตกต่ำ ซึ่งจะนำผลสรุปข้อเสนอของผู้เลี้ยงไปหารือกับหน่วยงานรัฐและภาคเอกชน อาทิ กรมปศุสัตว์ กรมการค้าภายใน บริษัทผู้เลี้ยงและจำหน่ายรายใหญ่ เพื่อชี้แจงสถานการณ์และขอความร่วมมือในการแก้ปัญหาทั้งระบบและต่อเนื่อง

ทั้งนี้ เกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่ ขอสนับสนุนแนวทางแก้ปัญหาราคาไข่ไก่ตกต่ำของเอ้กบอร์ด ด้วยการลดการนำเข้าพ่อแม่พันธุ์ไก่ไข่ ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม ประมาณ 5-5.5 แสนตัวต่อปี จากเดิมนำเข้า 6.1 แสนตัวต่อปี เพื่อสร้างความสมดุลของการผลิตไข่ไก่และความต้องการบริโภค ส่งผลให้ราคาไข่ไก่มีเสถียรภาพมากขึ้น ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่ทั่วประเทศ ที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาราคาไข่ไก่ตกต่ำจากปริมาณผลผลิตล้นตลาดสะสมมาตั้งแต่ปี 2557 ซึ่งแนวทางบริหารจัดการความสมดุลระหว่างการผลิตไข่ไก่ให้เหมาะสมจะเห็นผลระยะยาว โดยต้องดำเนินการควบคู่กับมาตรการอื่นด้วย เช่น ความร่วมมือช่วยกันปลดแม่ไก่ยืนกรง

นายมาโนช กล่าวว่า ผู้เลี้ยงไก่ไข่เผชิญกับการขายไข่ไก่ในราคาต่ำกว่าต้นทุนกว่า 1 ปี ปัจจุบันราคาขายไข่ไก่หน้าฟาร์มเฉลี่ยอยู่ที่ฟองละ 2.10-2.20 บาท ขณะที่ข้อมูลของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) ระบุต้นทุนการผลิตฟองละ 2.80–2.90 บาท เกษตรกรผู้เลี้ยงต้องแบกภาระขาดทุนสะสมมาโดยตลอด และหลายรายรับสภาพขาดทุนไม่ไหวต้องเลิกเลี้ยง ห่วงว่าจากนี้หากไม่มีการแก้ไขทั้งระบบส่งผลให้เกษตรกรเลิกเลี้ยงเพิ่มขึ้น ขณะที่ปริมาณการผลิตต่อวันอยู่ที่ 40 ล้านฟอง หรือ 14,600 ล้านฟองต่อปี แต่การบริโภครวมทั้งปีอยู่ที่ 10,000 ล้านฟอง และการบริโภคของคนไทยยังทรงตัวที่ 240 ฟองต่อคนต่อปี ต่ำกว่าเป้าหมายที่รัฐต้องการผลักดันเกิน 300 ฟองต่อคนต่อปี

“เกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่เดือดร้อนมานาน ขอเรียกร้องให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องร่วมกันช่วยดำเนินมาตรการลดการนำเข้าพ่อแม่พันธุ์ไก่ให้ได้ตามที่เอ้กบอร์ดขอความร่วมมือ เพื่อช่วยรักษาเสถียรภาพราคาไข่ไก่ ให้เกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่อยู่ได้ และสร้างความยั่งยืนแก่อุตสาหกรรมการผลิตไข่ไก่ของไทย โดยยังประเมินหากปัญหาไม่ได้รับการแก้ไขราคาไข่ไก่ก็จะเคลื่อนไหวต่ำเฉลี่ยปีนี้ 2.10 บาท/ฟอง ทั้งๆที่ควรขยับเกินต้นทุน ” นายมาโนช กล่าว

 

ที่มา : มติชนออนไลน์