ชาวบ้านสุดทน เหม็นขี้วัว – ปล่อยน้ำเสียลงคลอง ไร้การบำบัด ร้องจนท.เข้าจัดการ

วันที่ 24 ม.ค. นายอดิศักดิ์ วุฒิทรงสกุล ปลัดอำเภอเมืองน่าน ร่วมกับอบต.ผาสิงห์ และหน่วยทหารมณฑลทหารบกที่ 38 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์จ.น่าน เข้าตรวจสอบที่ น่านฟ้าพืชผล จำกัด ต.ผาสิงห์ อ.เมืองน่าน จ.น่าน ซึ่งเป็นสถานที่รับซื้อพืชผลทางการเกษตร หลังชาวบ้านระแวกดังกล่าว เข้าร้องเรียนกับศูนย์ดำรงธรรมอ.เมืองน่าน ว่าได้รับความเดือดร้อน จากกลิ่นมูลวัว ที่ทางไซโลเลี้ยงไว้ เหม็นคลุ้งกระจายไปทั่ว


จากการตรวจสอบพบว่าในไซโลดังกล่าว ได้แบ่งพื้นที่ด้านหลังทำคอกไว้เลี้ยงโคขุน จำนวนมากกว่า 50 ตัว และทำการชะล้างมูลวัวลงบ่อล้าง แต่ไม่มีการบำบัด ทำให้ส่งกลิ่นเหม็นกระจายไปทั่วบริเวณ อีกทั้งบ่อล้างดังกล่าว ยังติดกับลำห้วยสาธารณะของชุมชนอีกด้วย นอกจากนี้ยังพบว่ามีการเตรียมการก่อสร้างเพื่อขยายโรงเลี้ยงโค

เจ้าหน้าที่จึงให้ยุติการก่อสร้างไว้ก่อน พร้อมทั้งแนะนำให้เจ้าของสถานประกอบการเรื่องการเลี้ยงวัว การขออนุญาตประกอบกิจการ การสร้างโรงเรือนสำหรับการเลี้ยงวัว การรักษาความสะอาด ที่เป็นประโยชน์ ตลอดจนการแนะนำให้ติดต่ออบต.ผาสิงห์ เรื่องขออนุญาตก่อสร้างโรงเรือน ภายใน 15 วัน พร้อมทั้งให้เจ้าของสถานประกอบการ ขอคำแนะนำการเลี้ยงวัว ตลอดจนการลดกลิ่นมูลวัว จากสำนักงานปศุสัตว์อำเภอ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ ซึ่งนายประเสริฐ ธรรมเกตุ เจ้าของน่านฟ้าพืชผล จำกัด ได้รับทราบ และลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน ในการรับปากเร่งแก้ไข ปรับปรุง ป้องกันไม่ให้มูลวัวส่งกลิ่นเหม็นและไหลลงสู่ลำห้วย ซึ่งอาจเป็นมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมและชาวบ้านได้

 

ที่มา : ข่าวสดออนไลน์