เกษตรฯหารือร่วมสภาอุตสาหกรรม หอการค้าเร่งการรับรองยางพาราเป็นไม้เศรษฐกิจตามมาตรฐาน FSC

เกษตรฯหารือร่วมสภาอุตสาหกรรม หอการค้าเร่งการรับรองยางพาราเป็นไม้เศรษฐกิจตามมาตรฐาน FSC พร้อมเตรียมเสนอนายกฯ ของบสนับสนุนการใช้ยางแปรรูปในหน่วยงานรัฐ

 นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมหารือร่วมกับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ถึงแนวทางความร่วมมือของสองฝ่ายในการสนับสนุนการใช้ไม้เศรษฐกิจในประเทศว่า ประเทศไทยมีการใช้ยางพารา 4 แสนไร่ต่อปี แต่ได้รับรองเป็นไม้เศรษฐกิจจาก FSC เพียง 1.9 แสนไร่ วันนี้ทางสภาอุตสาหกรรมฯ ที่ทำหน้าที่เป็นหน่วยงานรับรองไม้เศรษฐกิจที่ส่งออกขายต่างประเทศ จึงเข้ามาช่วยเร่งการรับรองยางพาราให้เป็นไม้เศรษฐกิจตามมาตรฐานการจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน หรือ FSC ให้เป็นไม้ที่ถูกต้อง ขณะนี้อยู่ระหว่างการประสานงาน

ทั้งนี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะทำหนังสือถึงพลเอกประยุทธ์ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี ผ่าน ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี และกระทรวงการคลัง เพื่อขอสนับสนุนงบประมาณกลางปี 61 ในการสนับสนุนการใช้ยางพาราแปรรูปในหน่วยงานราชการ อาทิ พื้นยางโรงเรียน พื้นถนน พื้นเอนกประสงค์หรือลานกีฬา เพื่อให้มีการใช้ยางแปรรูปมากขึ้น โดยมีเงื่อนไขให้ใช้ยางพาราตามข้อแนะนำของสภาอุตสาหกรรมฯ เป็นเงื่อนไขหนึ่ง

“เพื่อให้การทำงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กับภาคเอกชน มีความคล่องตัวและใกล้ชิดกันมากขึ้น จะมีการแต่งตั้งคณะทำงานร่วมระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กับสภาอุตสาหกรรม รวมทั้งหอการค้า เพื่อนำสินค้าแต่ละชนิดมาหารือร่วมกัน ซึ่งสภาอุตสาหกรรมพร้อมที่จะเข้ามาช่วยดูตั้งแต่ต้นทางการผลิตเพื่อให้ได้มาตรฐานที่ต้องการ เช่น กล้วยหอมที่เคยส่งออกไปยังญี่ปุ่น 8 แสนตัน แต่เมื่อคัดตามมาตรฐานแล้ว ญี่ปุ่นซื้อไปเพียง 30% เท่านั้น ซึ่งครั้งนี้จะเข้ามาช่วยตั้งแต่ต้นทาง โดยจะเริ่มในพื้นที่ภาคเหนือ ได้แก่ ตาก ลำปาง และเชียงใหม่” นายกฤษฎากล่าว

ที่มา ประชาชาติธุรกิจออนไลน์