กคช.เล็งตั้งกองทุน 5 พันล. หนุนผู้มีรายได้น้อยมีบ้าน โชว์ดัชนี ‘ปชช.’ พอใจแผน

นายธัชพล กาญจนกูล ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ (กคช.) เปิดเผยว่า กคช.มีแผนจัดตั้งกองทุนที่อยู่อาศัยเพื่อผู้มีรายได้น้อย เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าที่กู้สถาบันการเงินไม่ผ่านมากู้เงินจากกองทุนดังกล่าวแทน โดยยังไม่ได้กำหนดอัตราดอกเบี้ย เบื้องต้นจะของบประมาณจากภาครัฐมาดำเนินการประมาณ 5,000 ล้านบาท คาดว่าจะเห็นกองทุนเกิดเป็นรูปธรรมได้ไม่เกินปลายปี 2561 แน่นอน

นายธัชพล กล่าวว่า ปัจจุบัน กคช.ได้พัฒนาดัชนีเศรษฐกิจชุมชน แยกเป็น 2 กลุ่ม คือ 1. ชุมชนผู้มีรายได้น้อย และ 2. ชุมชนการเคหะแห่งชาติ ซึ่งจะประกาศทุกเดือนหรือเดือนเว้นเดือน โดยผลล่าสุด พบว่า ดัชนีอยู่ที่ 47.40 ดีกว่าดัชนีเศรษฐกิจฐานราก สะท้อนเห็นว่าหากนโยบายลงไปถึงชุมชนและตอบโจทย์ผู้อยู่อาศัยได้ จะส่งผลต่อความพึงพอใจของประชาชนมากขึ้น ดังนั้น ภาครัฐควรออกนโยบายมุ่งเน้นรายละเอียดมากขึ้น เช่น นำเงินไปลงทุนในชุมชนเพื่อทำตลาดประชารัฐ หรือพัฒนาสิ่งแวดล้อมชุมชน จะส่งผลต่อความพึงพอใจมากกว่าการกระจายเงินออกไปทั่วชุมชนจนเห็นผลไม่ชัดเจน

นายธัชพล กล่าวว่า กคช.ที่ดำเนินการมา 45 ปี ได้พัฒนาที่อยู่อาศัยแล้ว 724,985 ยูนิต โดยปี 2561 เน้นพัฒนาการดำเนินงาน 4 ด้าน คือ 1. การบูรณาการทำงาน 2. สร้างกลไกการเงินให้ผู้มีรายได้น้อย เช่น กองทุนช่วยเหลือผู้ที่อยากซื้อบ้านแต่กู้ธนาคารไม่ผ่าน 3. สร้างที่อยู่อาศัยเป็นรายกลุ่ม เช่น บ้านกตัญญู เน้นกลุ่มข้าราชการ 4. เน้นนวัตกรรมการก่อสร้าง ทั้งความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงผลักดันนวัตกรรมเทคโนโลยี ร่วมมือกับเอกชน เช่น บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) กลุ่มเอสซีจี กลุ่มทรูฯ เป็นต้น นอกจากนี้ได้ดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาที่อยู่อาศัย 10 ปี หรือปี 2559-2568 ได้แก่ 1. โครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง 20,292 ยูนิต 2. โครงการบ้านเคหะประชารัฐ ปี2561 ตั้งเป้าหมายขาย 13,301 ยูนิต 3. โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยสำหรับข้าราชการและเจ้าหน้าที่ชั้นผู้น้อยของหน่วยงานรัฐ 2 โครงการ ที่ จังหวัดสงขลา และ จังหวัดปัตตานี รวม 606 ยูนิต 4. โครงการเคหะชุมชนและบริการชุมชน ที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติให้ดำเนินการแล้ว 34,394 ยูนิต ขณะนี้ก่อสร้างแล้ว 13,119 ยูนิต 5. โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยตามแนวเส้นทางรถไฟฟ้าในกรุงเทพฯ และปริมณฑล 2 ระยะ คือ โครงการประชานิเวศน์ 3 จำนวน 556 ยูนิต และโครงการลำลูกกา คลอง 2 จำนวน 820 ยูนิต ระยะ 2 คือโครงการบริเวณเคหะชุมชนร่มเกล้า 3,000 ยูนิต อยู่ระหว่างการศึกษาให้ภาคเอกชนร่วมลงทุน (พีพีพี) 6. โครงการอาคารเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อยเพื่อเช่าอีก 6,948 ยูนิต 7. โครงการที่อยู่อาศัยผู้สูงอายุที่มีรายได้ปานกลาง ในพื้นที่คลองหลวง 1 และ 2 จังหวัดปทุมธานี 360 ยูนิต พื้นที่ ตำบลท่าตำหนัก อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 360 ยูนิต และพื้นที่ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 360 ยูนิต 8. โครงการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ มี 6 โครงการ รวม 30,000 ยูนิต

ที่มา : ขอบคุณข้อมูลจากมติชนรายวัน