ธปท.ภาคเหนือ ชี้ถ้าเลือกตั้งชัดเจน ส่งผลดีการลงทุนในประเทศ

เชียงใหม่ – นางนวอร เดชสุวรรณ์ ผู้อำนวยการอาวุโสธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคเหนือ แถลงข่าวภาวะเศรษฐกิจและการเงินภาคเหนือไตรมาส 4 ปี 2560 ว่า มีการฟื้นตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไป รายได้เกษตรกรขยายตัวจากด้านผลผลิต ขณะที่ราคาสินค้าเกษตรปรับดีขึ้น ผลผลิตaอุตสาหกรรมปรับลดลงสู่ระดับปกติ หลังจากหดตัวเนื่องจากการผลิตเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่เร่งผลิตไปในไตรมาสก่อน ขณะที่ผลผลิตสินค้าเกษตรแปรรูป และชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์จึงลดการผลิตในไตรมาสนี้ ส่วนการผลิตเพื่อส่งออกขยายตัวได้ตามอุปสงค์ต่างประเทศ เช่นเดียวกับการท่องเที่ยวปรับดีขึ้นต่อเนื่องในกลุ่มจำนวนนักท่องเที่ยวชาวจีนและสัญชาติอื่นเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง การใช้จ่ายภาครัฐยังคงเป็นแรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่สำคัญของเศรษฐกิจ ส่วนการบริโภคภาคเอกชนยังไม่กระจายตัว โดยจำกัดการขยายตัวเฉพาะสินค้าหมวดยานยนต์ การลงทุนภาคเอกชนยังทรงตัวเช่นไตรมาสก่อน ขณะที่การส่งออกลดลง โดยเฉพาะการส่งออกสินค้าผ่านด่านชายแดนลดลง

ปัจจัยสนับสนุนและความท้าทายในระยะต่อไปของเศรษฐกิจภาคเหนือ โดยปัจจัยสนับสนุนคือ การท่องเที่ยวยังมีแนวโน้มดี และผลผลิตเกษตรสำคัญเพิ่มขึ้น จากสภาพอากาศเอื้ออำนวย ส่วนความท้าทายคือ การผลักดัน Mega Project จากภาครัฐให้เป็นรูปธรรม อาทิ การสร้างสนามบินแห่งที่ 2 ของเชียงใหม่ หรือรถไฟความเร็วสูง เป็นต้น และราคาสินค้าเกษตร รวมถึงภาระหนี้ครัวเรือนเกษตร

ในขณะเดียวกันการปรับค่าแรงขั้นต่ำที่จะมีขึ้นในเดือนเมษายนนี้ ส่วนของหลายจังหวัดทางภาคเหนือผู้ประกอบการมองว่าต้องระมัดระวังเรื่องค่าใช้จ่ายต้นทุนที่เพิ่มขึ้นต้องมีการปรับตัว เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ไม่รับแรงงานคนเพิ่ม และเปลี่ยนไปใช้เทคโนโลยีอย่างยั่งยืนมากขึ้น ส่วนการเลือกตั้งหากมีความชัดเจนก็จะส่งผลดีต่อประเทศสร้างความเชื่อมั่นให้นักลงทุนและภาคเอกชน แต่ต้องดูว่าการเลือกตั้งจะเลื่อนไปอีกหรือไม่

ที่มา : ขอบคุณข้อมูลจากข่าวสด