มกอช.ปลื้มญี่ปุ่นยอมเลื่อนบังคับใช้ปริมาณสารพิษตกค้างสินค้าเกษตร

นางสาวเสริมสุข สลักเพ็ชร์ เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) เปิดเผยว่า จากการที่ได้เดินทางไปประชุมหารือแนวทางการควบคุมความปลอดภัยในสินค้าข้าวไทยที่ส่งออกไปญี่ปุ่นร่วมกับผู้แทนกระทรวงเกษตรฯ ป่าไม้ และประมงญี่ปุ่น ที่กรุงโตเกียว เมื่อต้นสัปดาห์ที่ผ่านมานั้น ทางญี่ปุ่นยินยอมที่จะเลื่อนการออกประกาศบังคับปรับปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุด (MRL) ของสารฟอสอีทิล (fosetyl-aluminium) ซึ่งผสมในยาปราบศัตรูพืชปนเปื้อนในสินค้าเกษตร รวมทั้งข้าวในปริมาณไม่เกิน 0.01 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม จากเดิมที่กำหนดไม่เกิน 0.5 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ออกไปก่อน จนกว่าจะหารือและได้ข้อสรุปกับประเทศคู่ค้าที่ได้รับผลกระทบแล้วเสร็จ จากเดิมที่จะประกาศในราชกิจจานุเบกษาในเดือนมีนาคม 2561 และจะมีผลบังคับใช้ในเดือนตุลาคม 2561

“การเจรจาครั้งนี้ถือเป็นความสำเร็จของรัฐบาลไทยและเป็นข่าวดีของอุตสาหกรรมข้าวไทย เพราะมีเวลาหามาตรการรับมือต่อกฎระเบียบใหม่ดังกล่าว ซึ่ง มกอช.ในฐานะหัวหน้าคณะฝ่ายไทยจะพยายามเร่งเจรจาต่อรองอย่างสุดความสามารถเพื่อให้รัฐบาลญี่ปุ่นทบทวนการออกกฏหมายสารตกค้างในปริมาณใหม่ ไม่ให้กระทบต่ออุตสาหกรรมข้าวไทย  ซึ่งปัจจุบันไทยส่งออกข้าวไปยังญี่ปุ่นไม่ต่ำกว่า 3 แสนตันต่อปี” นางสาวเสริมสุขกล่าว

ขอขอบคุณข้อมูลจาก หนังสือพิมพ์มติชนรายวัน ฉบับวันเสาร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2561