บิ๊กเต่า เปิด “แม่แจ่มโมเดลพลัส” ลดพื้นที่พืชเชิงเดี่ยวเพิ่มพื้นที่ป่าไม้

 พล.อ.สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(ทส.) เป็นประธานเปิดงาน Kick Off จากแผนสู่การขับเคลื่อน “แม่แจ่มโมเดลพลัส” ร่วมทำพิธี Kick Off ความ “ร่วมมือ ปลดล็อค ก้าวต่อสู้เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน” พร้อมมอบนโยบาย “แนวทางแม่แจ่มโมเดลพลัส ตอบโจทย์การสนับสนุนการพลิกฟื้นผืนป่าสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนได้อย่างไร” สังเกตพร้อมฟังบรรยายพื้นที่แปลงสาธิต สร้างป่า สร้างรายได้ ศาสตร์พระราชา โดยนายศักดา มณีวงศ์ สำนักจัดการป่าชุมชน กรมป่าไม้ และเยี่ยมชมนิทรรศการแม่แจ่มโมเดลพลัส ที่ศูนย์เรียนรู้บ่มเพาะการปลูกและแปลรูปไผ่แบบผสมผสาน ต.บ้านทับ อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่

พล.อ.สุรศักดิ์ กล่าวว่า สำหรับโครงการ “แม่แจ่มโมเดลพลัส” มี เมื่อประชาชนทำการเกษตรปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ซึ่งนำไปสู่การเผาทำลายภายหลังการเก็บเกี่ยวเป็นการทำลายทรัพยากรป่าไม้ ทรัพยากรน้ำและทำลายสุขภาพ จึงได้มีนโยบายที่ว่าด้วยเรื่องการพัฒนาที่ยั่งยืนพลิกคืนผืนป่า และต้องปรับเปลี่ยนไปสู่การทำเกษตรที่ใช้พื้นที่น้อยแต่ให้มูลค่าเพิ่มสร้างฐานตลาดเพื่องรองรับ มุ่งมั่นที่จะลดพื้นที่เกษตรเชิงเดี่ยวที่จะนำมาซึ่งการทำลายพื้นที่ป่า จะต้องมีกติการ่วมกันว่าต้องปลูกพืชที่ให้ร่มเงา ปลอดสารพิษ ไม่ทำลายป่าไม้ และจะต้องได้รับความร่วมมือจากคนชุมชนแม่แจ่ม อย่างไรก็ตามความสำเร็จของโครงการก็จะต้องดูที่ความมั่นคง ความเจริญก้าวหน้าและการยกระดับทางการเงินที่เพิ่มขึ้นของประชาชน จึงจะถือว่าประสบความสำเร็จจริง

ที่มา มติชนออนไลน์