สำนักงานเกษตรจังหวัดร้อยเอ็ดปั่นจักรยานประชุมสัญจร

นายทรงพันธ์  จันทร์สว่าง เกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด นำนักปั่นจักรยาน มี เกษตรอำเภอ 20 อำเภอ หัวหน้ากลุ่มฯหัวหน้าฝ่าย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ร่วมปั่นท่องเที่ยวเชิงเกษตรบนเขาเขียว อำเภอหนองพอก จากพระมหาเจดีย์ศรีชัยมงคล สวนพฤกษศาสตร์ในวรรณคดี ผากิ่วลม ผานางคอย สู่ผาหมอกมิวาย บนหน้าผาสูงชันพร้อมการประชุมประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561 ท่ามกลางอากาศที่หนาวเย็น เป็นการประชุมสัญจร ครั้งที่ 1 นายพงษ์ศักดิ์ ลาภา เกษตรอำเภอหนองพอก เจ้าภาพสถานที่  ขึ้นเขา ลงเขา ทั้งถนนเรียบ และถนนลูกรัง รวมระยะทาง 25 กิโลเมตร