บางจากรับซื้อน้ำมันปาล์มดิบ 13,500 ตัน ช่วยเหลือเกษตรกรไทย

นายพงษ์ชัย ชัยจิรวิวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บีบีจีไอ จำกัด บริษัทในกลุ่มบริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า บีบีจีไอได้เร่งกำลังการผลิตน้ำมันไบโอดีเซล เพื่อรับซื้อน้ำมันปาล์มดิบสำหรับผลิตเป็นน้ำมันไบโอดีเซลและน้ำมันปาล์มดิบเก็บเข้าเป็นสต๊อกเพิ่มเติมเป็นจำนวน 13,500 ตัน หรือคิดเป็นน้ำมันไบโอดีเซล 15 ล้านลิตร เป็นเงินประมาณ 300 ล้านบาท ตามนโยบายขอความร่วมมือของรัฐบาลเรียบร้อยแล้ว เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรไทยที่ประสบปัญหาราคาน้ำมันปาล์มตกต่ำ

 

ที่มา : ข่าวสดออนไลน์