ขนทัพภูมิปัญญาไทยจากกลุ่มวิสาหกิจทั่วไทยขายงาน “วิสาหกิจชุมชนแฟร์ 2018” 22-25 ก.พ.นี้

นางยุพา อินทราเวช ผู้เชี่ยวชาญด้านส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน กล่าวว่า การส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน เป็นการส่งเสริมความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น สร้างรายได้ พัฒนาระบบเศรษฐกิจชุมชนให้มีความเข้มแข็ง พร้อมสำหรับการแข่งขันทางการค้า โดยการจัดงานวิสาหกิจชุมชนแฟร์ 2018 ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 22 -25 ก.พ.นี้ ณ เพลนารี ฮอลล์ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ภายใต้แนวคิด “Smart Product by วิสาหกิจชุมชน” ถือเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่จะผลักดันความเข้มแข็งของวิสาหกิจชุมชน ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนทั่วประเทศที่มีจำนวน 8 หมื่นแห่ง หรือราว 1.4 ล้านคน ได้ต่อยอดธุรกิจทั้งในด้านพัฒนา องค์ความรู้ด้านนวัตกรรม ด้านแนวทางทำการตลาด และการเจรจาธุรกิจสู่เวทีการค้าโลก

“นอกจากการรวบรวมสินค้าจากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนทั่วประเทศมากถึง 270 ร้านค้ามาจัดจำหน่าย สร้างโอกาสทางการค้าแล้ว การจัดงานครั้งนี้ยังมีการนำเสนอผลงานการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน ของหน่วยงานภาคี ส่งเสริมให้เกิดเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนได้ประชาสัมพันธ์และจำหน่ายสินค้า มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลการตลาดกับภาคธุรกิจ ซึ่งคาดว่าสาธารณชนและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้เข้าใจเกี่ยวกับวิสาหกิจชุมชนและเป็นการเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าของวิสาหกิจชุมชนให้มากขึ้นด้วย”

นางยุพา กล่าวว่า สำหรับกิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย โซนนิทรรศการแสดงความเป็นวิสาหกิจชุมชนและกระบวนการพัฒนาสินค้าและบริการของวิสาหกิจชุมชนสู่ Smart Product ซึ่งคัดสรรต้นแบบวิสาหกิจชุมชนที่ประสบความสำเร็จ ในด้านการพัฒนาสินค้าและผลิตภัณฑ์ การบริหารจัดการกลุ่มและเครือข่าย การสร้างโอกาสด้านการตลาด การสร้างความเข็มแข็งให้ชุมชน อาทิ วิสาหกิจชุมชนชีววิถีตำบลน้ำเกี๋ยน อ.ภูเพียง จ.น่าน วิสาหกิจชุมชนโรงสีข้าวชาวนาตราด อ.เมือง จ.ตราด วิสาหกิจชุมชนบ้านกุ่มพัฒนา จ.ราชบุรี และวิสาหกิจชุมชนศูนย์ส่งเสริมและผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ต.ผักไหม จ.ศรีสะเกษ เป็นต้น

โซนการจัดแสดงและจำหน่ายสินค้า Smart Products by วิสาหกิจชุมชน จากทั่วประเทศ คัดสรรของดีมีคุณภาพ ทั้งสินค้าเกษตรแปรรูป พืชผัก อาหาร สมุนไพรประจำถิ่น สุดยอดงานผ้าฝ้ายและผ้าไหม งานศิลปะประดิษฐ์ตกแต่ง ของฝากของที่ระลึกต่างๆ ขณะที่โซนกิจกรรมสินค้าจากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่ได้มาตรฐานสากลสามารถทำการส่งออกขายในต่างประเทศ อาทิ ปลาร้าผง ชีสมังคุด และแครกเกอร์ธัญพืชทุเรียน และโซนกิจกรรมประกอบด้วยการสาธิต การเสวนาวิชาการ เปิดเวทีสาธิตการพัฒนาสินค้าจากกลุ่มวิสาหกิจชุมชน เช่น สาธิตการทำพวงกุญแจจากรังไหม สาธิตศิลปะประดิษฐ์จากดินไทย สาธิตผ้าเช็ดหน้า บาติก ทั้งการเสวนาวิชาการจากกูรูชื่อดังด้านการตลาดในหัวข้อ Smart Idea ชี้ช่องธุรกิจสินค้าวิสาหกิจชุมชน โดย อ.ธันยวัชร์ ไชยตระกูลชัย และมินิคอนเสิร์ตเอ๊ะ จิรากร, ลิปตา, แช่ม แช่มรัมย์ และนนท์ เดอะว้อยซ์

ทั้งนี้ ตลอดการจัดงานยังมีช่วงเวลานาทีทอง จำหน่ายสินค้าราคาพิเศษ จับรางวัล และเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกในการซื้อสินค้า ยังได้ร่วมมือกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) และธนาคารกรุงไทย มีการชำระเงินผ่าน QR-Code ซึ่งถือทางเลือกในการชำระเงินที่สะดวก

 

ที่มา : ข่าวสดออนไลน์