3 กระทรวงสรุปแล้วเลิกใช้ ‘พาราควอต’ สารเคมีกำจัดศัตรูพืช

เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ ที่กระทรวงสาธารณสุข(สธ.) นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวภายหลังการประชุมร่วม 3 กระทรวงเพื่อหาผลกระทบจากการใช้พาราควอต สารเคมีกำจัดศัตรูพืช ประกอบด้วย กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงอุตสาหกรรม พร้อมด้วยตัวแทนภาคประชาชน เพื่อสรุปข้อมูลและส่งต่อไปยังคณะอนุกรรมกรรมการเฉพาะกิจของกระทรวงอุตสาหกรรม ว่า สธ.ยืนยันตามตามมติเดิมของคณะกรรมการขับเคลื่อนปัญหาการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชที่มีความเสี่ยงสูง

และจากการสั่งการของท่านนายกรัฐมนตรีที่มีความเป็นห่วงสุขภาพของประชาชน ซึ่งควรระงับการใช้สารพาราควอตภายใน 2 ปี พร้อมทั้งให้มีการหาสารทดแทนนั้นจึงต้องมีการประชุม เพื่อสรุปผลกระทบจากการใช้สารเคมีพาราควอต และเสนอต่อยังคณะอนุกรรมกรรมการเฉพาะกิจ ที่มีนายภักดี โพธิศิริ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการวัตถุอันตราย เป็นประธาน เพื่อจะพิจารณาในช่วงเดือนมีนาคมนี้

“ ในการประชุมมาจากการที่นายกรัฐมนตรีได้สั่งการ ภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 3 มกราคมที่ผ่านมา ให้ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับพาราควอต และผลกระทบจากการใช้สารเคมีกำจัดวัชพืชดังกล่าว เพื่อรายงานให้นายกรัฐมนตรีทราบโดยเร็ว โดยมีการยืนยันตามมติเดิมให้มีการระงับการใช้พาราควอต ซึ่งการหยุดไปเลยจะส่งผลกระทบ ดังนั้นจึงต้องมีการกำหนดช่วงเวลา มีมาตรการและต้องมีการหาสารทดแทนให้ชัดเจน โดยจากมติคณะกรรมการฯ ก็กำหนดว่าต้องระงับการใช้ภายใน 2 ปี ซึ่งก็มีฝ่ายที่คัดค้านอ้างตามงานวิจัยว่าการใช้พาราควอตตามข้อกำหนดจะไม่ทำให้เกิดผลกระทบ แต่เป็นงานวิจัยตั้งแต่ปี พ.ศ.2540 หรือ 20 ปีที่แล้ว แต่งานวิจัยของปัจจุบันระบุว่าถึงใช้ตามนั้นก็กระทบต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งเมื่อมีมติระงับก็ต้องดำเนินการตามนั้น หากบอกว่าการใช้สารทดแทนแพงกว่าก็ต้องเลือกเอาว่าราคาแพงกว่าเดิมกับสุขภาพประชาชนจะเลือกแบบใด” นพ.ปิยะสกล กล่าว