นิเทศฯ มรภ.รำไพพรรณี ผนึก ส.ป.ก.จันทบุรี ให้ความรู้เกษตรกรสวนลำไย

ผศ.ดร.จำเริญ คังคะศรี คณบดีคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ (มรภ.) รำไพพรรณี เปิดเผยว่า คณะนิเทศศาสตร์ ร่วมกับสำนักปฏิรูปที่ดินจังหวัดจันทบุรี (ส.ป.ก) ให้ความรู้กับเกษตรกรชาวสวนลำไยในเขตอำเภอสอยดาว จ.จันทบุรี จำนวน 2 รุ่น ราว 80 คน ในหลักสูตรการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่องในเขตปฏิรูปที่ดิน จ.จันทบุรี ในหัวข้อเทคนิคการถ่ายทอด และการเป็นวิทยากรกระบวนการโดยเกษตรกรที่เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ จะฝึกการพูดในบทบาทของวิทยากรชุมชน ในการถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับการทำสวนลำไยที่มีอยู่ในกลุ่มเกษตรกรตนเอง

“การอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากกับเกษตรกรชาวสวนลำไยในเขตพื้นที่อำเภอสอยดาว หมู่ 1 ต.สะตอน 60 ราย และหมู่ 4 ต.ทุ่งขนาน 20 ราย ซึ่งเกษตรกรดังกล่าวจะเป็นแม่ไก่ของ Smart Farmer ใน จ.จันทบุรี ในอนาคต” ผศ.ดร.จำเริญ กล่าว