ชาวไร่มึนปีนี้ผลผลิตอ้อยพุ่ง แต่ราคาดิ่ง

เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ นายบุญถิ่น โคตรศิริ ผู้อำนวยการสำนักบริหารอ้อยและน้ำตาลทราย เปิดเผยว่า ปริมาณอ้อยเข้าหีบฤดูการผลิตประจำปี 2560/61 ทยอยเปิดหีบตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2560 จนถึงขณะนี้มีแนวโน้มว่าจะสูงเกิน 110 ล้านตัน ทำให้ปริมาณอ้อยปีนี้ทำสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์อีกครั้ง

เนื่องจากช่วงปีที่ผ่านมามีปริมาณฝนต่อเนื่องช่วยให้อ้อยเติบโตได้ดี ประกอบกับเกษตรกรเพาะปลูกข้าวหันมาปลูกอ้อยเพิ่มขึ้นทำให้พื้นที่ปลูกอ้อยที่ผ่านมาสูงขึ้นต่อเนื่อง แต่แม้จะเป็นข่าวดีแต่ต้องจับตาราคาน้ำตาลทรายตลาดโลกเพราะพบว่าราคาค่อนข้างต่ำ

“ขณะนี้ราคาน้ำตาลทรายตลาดโลกค่อนข้างต่ำ ราคาซื้อขายน้ำตาลทรายดิบบวกพรีเมียมเฉลี่ยเพียง 14 เซ็นต์ต่อปอนด์เท่านั้น ถือว่าเป็นระดับต่ำ” นายบุญถิ่น กล่าว

นายวีระศักดิ์ ขวัญเมือง ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนอ้อยและน้ำตาลทราย กล่าวว่า ราคาน้ำตาลทรายดิบตลาดโลกยังคงตกต่ำเฉลี่ยเพียง 14 เซ็นต์ ต่อปอนด์ เท่านั้น ส่งผลให้ราคาอ้อยขั้นสุดท้ายปี 2560/61 มีโอกาสต่ำกว่าราคาอ้อยขั้นต้นที่ประกาศไว้ 880 บาท ต่อตัน ชาวไร่อ้อยเองได้เรียกร้องให้รัฐช่วยเหลือเพิ่มราคาอ้อยขั้นต้นอีก 50 บาท ต่อตัน

ขณะนี้ กองทุนจึงอยู่ระหว่างการพิจารณาแนวทางการบริหารจัดการเพื่อช่วยเหลือเพิ่มค่าอ้อยให้ชาวไร่ปัจจุบันกองทุนมีหนี้กับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) 1,227 ล้านบาท ปกติรัฐจะจัดงบประมาณให้ปีละ 450 ล้านบาท เพื่อชำระหนี้โดยจะหมดหนี้ใน 3 ปีข้างหน้า

ดังนั้น กองทุนจึงมีแนวคิดเสนอของบกลางปี 1,227 ล้านบาท ขณะที่หนี้กับธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) จำนวน 4,415 ล้านบาท จะขอปรับโครงสร้างหนี้ยืดออกไป 3 ปี เพื่อนำเงินมาจ่ายเพิ่มค่าอ้อยให้ชาวไร่แต่คงจะไม่ถึง 50 บาท ต่อตัน

“คาดว่าราคาขั้นสุดท้ายจะต่ำกว่าขั้นต้น 40 บาท ต่อตัน ทำให้กองทุนต้องจ่ายเงินชดเชย ดังนั้น อาจจ่ายเป็นค่าอ้อยขั้นต้นก่อนล่วงหน้าเพื่อช่วยชาวไร่ให้ได้ราคาอ้อยที่ดี โดยอาจเพิ่ม 40 บาท ต่อตัน หรือต่ำกว่านี้ โดยจะพิจารณาอีกครั้ง” นายวีระศักดิ์กล่าว

ที่มา : ขอบคุณข้อมูลจากมติชนรายวัน