สระบุรี เปิดสถานีสูบน้ำ แก้ท่วม 656 ครัวเรือน

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานเปิดสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านครัว ต.บ้านครัว อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี บริเวณคลองระบายเริงรางเดิมเป็นคลองธรรมชาติขนาดใหญ่ทอดยาวตั้งแต่ปากคลองบริเวณชุมชนบ้านครัว ต.บ้านครัว ไปจนถึงคลองหนองหมู ต.บางโขมด จ.สระบุรี เป็นคลองธรรมชาติที่รับน้ำจากบริเวณด้านเหนือ คือ พื้นที่ของ อ.เฉลิมพระเกียรติ อ.พระพุทธบาท และ อ.เสาไห้ เมื่อถึงฤดูฝน ฝนตกหนัก ทำให้เกิดภาวะน้ำท่วมเป็นบริเวณกว้าง และรุนแรงทุกครั้ง ทุกปี แม่น้ำป่าสักมีระดับสูง ทำให้ท่อระบายน้ำเริงรางเสียหาย

นายบัณฑิตย์ กล่าวว่า ได้เห็นชอบให้ก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านครัว ด้วยวงเงิน 34,293,400 บาท ก่อสร้างเป็นสถานีทดแทนท่อระบายเริงรางที่เสียหาย เป็นชนิดสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ติดตั้งเครื่องสูบอัตราการสูบน้ำขนาด 1.50 ลูกบาศก์เมตร/วินาที จำนวน 2 เครื่อง และมีบานรับน้ำสองข้างทางขนาด 4.00 x 7.00 เมตร จำนวน 1 ช่อง จะช่วยแก้ไขปัญหาจากอุทกภัยให้ราษฎร จำนวน 656 ครัวเรือน มีปริมาณน้ำเพียงพอ 8 หมู่บ้าน ประชากร 2,586 คน สามารถเป็นแหล่งเก็บน้ำ สำหรับช่วยเสริมในหน้าฝน เพื่อการเพาะปลูกได้ ประมาณ 1,300 ไร่ โดยโครงการชลประทานสระบุรี และ สำนักชลประทานที่ 10 ได้เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่เดือนมีนาคม 2560