โคราชเสี่ยงภัยแล้ง งดจ่ายน้ำเกษตรกร หลังปริมาณน้ำอ่างห้วยบง ลดระดับต่อเนื่อง

เมื่อวันที่ 3 มีนาคม ผู้สื่อข่าวได้รับรายงานว่า เจ้าหน้าที่จัดสรรน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยบง ต.ประสุข อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา ได้ปิดประตูอ่างเก็บน้ำ งดจ่ายน้ำให้กับเกษตรกรที่มีพื้นที่ทำการเกษตร อยู่ท้ายอ่างเก็บน้ำ หลังพบว่า ปริมาณน้ำภายในอ่างเก็บเหลือน้อยกว่าทุกปี จากความจุทั้งหมด 25 ล้านลูกบาศก์เมตร (ลบ.ม.) ปัจจุบันมีปริมาณน้ำเก็บกักเพียง 15 ล้าน ลบ.ม. เนื่องจากปริมาณน้ำฝนตกลงมาเหนืออ่างเก็บน้ำ น้อยกว่าปีที่แล้ว ทำให้เจ้าหน้าที่จัดสรรน้ำ อ่างเก็บน้ำห้วยบง จำเป็นต้องงดจ่ายน้ำให้กับเกษตรกรที่มีพื้นที่เพาะปลูกท้ายอ่างเก็บน้ำ เพื่อเตรียมสำรองปริมาณน้ำไว้ให้ประชาชนในตำบลประสุข ต.ชุมพวง จำนวนกว่า 800 หลังคาเรือน ใช้อุปโภคบริโภคตลอดช่วงฤดูแล้ง

นายประดิษฐ์ ดีมาก อายุ 65 ปี เกษตรกรผู้ปลูกถั่วลิสง ต.ประสุข กล่าวว่า ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำห้วยบง ปีนี้น้อยกว่าทุกปีที่ผ่านมา ตนจึงลงทุนปลูกถั่วลิสง จำนวน 2 ไร่ แทนการปลูกข้าวนาปรัง หลังจากเจ้าหน้าที่จัดสรรน้ำเปิดประตูอ่างเก็บน้ำให้กับเกษตรกรเป็นช่วงๆ ตนจึงได้ถือโอกาส สูบน้ำเก็บกักไว้ในบ่อของตนเอง หลังจากที่ทางอ่างเก็บน้ำงดจ่ายน้ำ จึงสูบน้ำขึ้นมาใช้ในการปลูกพืชผักเอง
ที่มา มติชนออนไลน์