สวนมะพร้าวโวย แมลงดำหนามระบาด

เมื่อวันที่ 1 มีนาคม นายโชติ เงินแท่ง ประธานกลุ่มเกษตรกรชาวสวนมะพร้าว จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เปิดเผยว่า ภายในสัปดาห์หน้าจะเดินทางเข้าพบ นายพัลลภ สิงหเสนี ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ หลังจากเกษตรกรชาวสวนมะพร้าวในจังหวัดที่มีพื้นที่ปลูกมากที่สุดในประเทศ โดยเฉพาะชาวสวนในอำเภอทับสะแก แหล่งปลูกมะพร้าวคุณภาพดี สอบถามความคืบหน้าการจัดซื้อสารเคมีฉีดพ่นต้นมะพร้าวที่มีความสูงต่ำกว่า 12 เมตร เพื่อเร่งแก้ไขปัญหาการระบาดอย่างหนักของแมลงดำหนาม ซึ่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์มีการระบาดมากที่สุด หลังจากเมื่อ 2 เดือนที่ผ่านมาสำนักงานเกษตรจังหวัดได้ว่าจ้างเอกชนเจาะลำต้นฉีดสารเคมีต้นมะพร้าวสูงกว่า 12 เมตร ได้เพียง 70% ของความเสียหายทั้งหมด โดยอ้างว่างบประมาณไม่เพียงพอ แต่ล่าสุดทราบว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังไม่ส่งยาฉีดพ่นทางใบเข้าไปดำเนินการในพื้นที่เป้าหมาย ทำให้มีแมลงระบาดดำหนามระบาดเพิ่มในต้นมะพร้าวที่ต่ำกว่า 12 เมตร เป็นบริเวณกว้างในช่วงฤดูแล้ง ขณะที่ก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่ได้ทำเครื่องหมายที่ต้นมะพร้าวที่ถูกแมลง    กัดกินทั้งจังหวัดกว่า 3.2 ล้านต้น

“ผมไม่มั่นใจว่ากระทรวงเกษตรจะสนใจแก้ไขปัญหาแมลงดำหนามตามนโยบายเร่งด่วนจริงหรือไม่ จากการทำโครงการป้องกันกำจัดศัตรูมะพร้าว ด้วยวิธีผสมผสานแบบครอบคลุมพื้นที่ หลังจากรัฐบาลจัดสรรงบ 289 ล้านบาท ให้พื้นที่ระบาด 29 จังหวัดทั่วประเทศ เนื่องจากที่ผ่านมาการจัดซื้อสารเคมีเจาะลำต้น กระทรวงเกษตรดำเนินการจัดซื้อล่าช้านาน 6 เดือน อ้างว่ามีปัญหาจากการจัดซื้อสารเคมีด้วยวิธีพิเศษ ขณะที่การใช้สารเคมีฉีดพ่นทางใบควรทำพร้อมกับการเจาะลำต้น แต่ขณะนี้ล่าช้าไปกว่า 2 เดือน สอบถามเจ้าหน้าที่ระดับจังหวัดก็ไม่มีความคืบหน้า ส่วนแตนเบียนที่มีการใช้งบเพาะเลี้ยงก็ยังไม่นำมาแจก ปัจจุบันนอกจากปัญหาแมลงระบาดทำให้ผลผลิตลดลง มะพร้าวราคาตกเหลือผลละ 13 บาท จากเดิม 23-25 บาท ส่วนมะพร้าวขาวสำหรับผลิตกะทิจากเดิมกิโลกรัมละ 42 บาท เหลือ 26-27 บาทเท่านั้น เป็นผลมาจากการอนุญาตให้นำมะพร้าวจากต่างประเทศเข้ามาผลิตในระบบอุตสาหกรรมส่งออก  และ  ในบางพื้นที่มีการลักลอบนำมะพร้าวเถื่อนเข้ามาทุบราคาในประเทศ” นายโชติ กล่าว

ที่มา : ขอบคุณข้อมูลจากมติชนรายวัน