เร่งฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า หลังระบาดหนักหลายพื้นที่

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากกรณีพบการแพร่ระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าในหลายจังหวัดของประเทศไทยนั้น ทางองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) บึงกาสาม อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี โดยนายไพศาล ศรีธเนศสกุล นายก อบต.บึงกาสาม ได้นำเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องเดินทางลงพื้นที่ฉีดยาวัคซีนให้กับหมา-แมวจรจัดตลอดจนสัตว์เลี้ยงของประชาชนเพื่อป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และยังเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่ทั้ง 9 หมู่บ้าน แม้ว่าในพื้นที่ตำบลบึงกาสามยังไม่พบการแพร่ระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าก็ตาม

นายไพศาล ศรีธเนศสกุล นายกองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) บึงกาสาม เปิดเผยว่า แม้ว่าพื้นที่ตำบลบึงกาสามยังไม่พบการแพร่ระบาดของโรคพิษสุนัขบ้า ที่ผ่านมา อบต.ก็ไม่ได้นิ่งนอนใจ ได้มีการจัดโครงการเชิงลึกลงตรวจฉีดวัคซีนให้กับสุนัข แมว และสัตว์เลี้ยงของประชาชนที่ลงทะเบียนไว้ พบว่ามีจำนวนถึง 3,000 ตัว ยังไม่รวมสุนัข-แมวจรจัดที่เกิดใหม่ เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคพิษสุนัขบ้า โดยตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม เจ้าหน้าที่ได้ฉีดวัคซีนไปแล้วประมาณ 60 เปอร์เซ็นต์

รวมถึงการคุมกำเนิดสุนัขและแมวจรจัดให้ลดน้อยลง ซึ่งทาง อบต.จะควบคุมพื้นที่ให้ได้ 100 เปอร์เซ็นต์ภายในปีนี้ สำหรับสุนัข-แมวในเขตตำบลบึงกาสามนั้น เจ้าของสัตว์เลี้ยงให้ความร่วมมือกับ อบต.เป็นอย่างดี โดยทาง อบต.จะจัดเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเข้าตามหมู่บ้านตามชุมชนต่างๆ เพื่อทำการฉีดวัคซีนให้สุนัขและแมวที่เป็นสัตว์เลี้ยงของชาวบ้าน พร้อมทั้งควบคุมการขยายพันธุ์ของสุนัขและแมวจรจัดในพื้นที่ให้ลดน้อยลงได้อีกต่อไป

ที่มา มติชนออนไลน์