บิ๊กเต่า ร่วม กรมอุทยาน-ป่าไม้ เปิดป่าประชารัฐ ดงฟ้าห่วน โครงการป่าในเมือง

เมื่อวันที่ 10 มีนาคมพล.อ.สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เป็นประธานพิธีเปิดโครงการป่าในเมือง “สวนป่าประชารัฐ เพื่อความสุขของคนไทย” พร้อมทั้งนายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี นายวิทยา วานิช ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี) หน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ ผู้แทนจากภาครัฐและเอกชน ประชาชน นักเรียน ชมรมจักรยานจังหวัดอุบลาชธานี ชาวบ้านที่อยู่รอบพื้นที่ดังกล่าวกว่า 1,200 คนเข้าร่วมงาน ณ สวนพฤกษศาสตร์ดงฟ้าห่วน อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

พล.อ.สุรศักดิ์ กล่าวว่า ประเทศไทยมีพื้นที่ป่าที่อุดมสมบูรณ์จำนวน 103 ไร่หรือคิดเป็น 32% ซึ่งมีความคิดเห็นว่าเราจะต้องเพิ่มพื้นที่ป่าให้มากขึ้น และทางทส.ได้รับนโยบายจากรัฐบาลในการส่งเสริมให้ประชาชนปลูกไม้มีค่าไว้เป็นเงินออม เพื่อทำให้ป่าไม้เพิ่มขึ้นและมีป่าไม้หมุนเวียน

ขณะเดียวกันก็ได้มีโครงการป่าในเมืองไว้เป็นพื้นที่ให้ประชาชนได้เข้าไปศึกษาเรียนรู้ ออกกำลังกายเพื่อดูแลสุขภาพและพักผ่อนหย่อนใจ เพื่อสนองต่อนโยบายของพอเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา และเป็นการปลูกป่าตามแนวพระราชบัญญัติของในหลวงรัชกาลที่ 9

ในวันนี้เปิดโครงการฯอย่างเป็นทางการและป่าแห่งนี้ต้อนรับทุกคนโดยไม่มีการแบ่งชนชั้น เพื่อเป็นการลดความเลื่อมล้ำของคนไทย ถือเป็นเกียรติและโอกาสที่ได้รับมอบหมายใหเดูแลพื้นที่ป่าเพื่อประโยชน์สูงสุดของคนไทย สุดท้ายขอฝากพี่น้องและหน่วยงานราชการได้ร่วมกันดูแลรักษาป่าให้คงไว้สืบไป

นายธัญญา กล่าวว่า กรมอุทยานแห่งชาติฯ ได้กำหนดพื้นที่ที่มีความเหมาะสมเพื่อดำเนินโครงการดังกล่าวจำนวน 35 แห่ง ต่อมาได้พิจารณาเพิ่มเติมจำนวนอีก 16 แห่ง ทำให้มีพื้นที่ที่จะดำเนินการทั้งสิ้น 51 แห่ง ประกอบด้วยสวนพฤกษศาสตร์ สวนรวมพรรณไม้ป่า 60 พรรษามหาราชินี สวนพฤกษศาสตร์วรรณคดี สวนรุกขชาติ วนอุทยาน อุทยานแห่งชาติ เขตห้ามล่าสัตว์ป่า ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่า และศูนย์วิจัยกีฎวิทยาป่าไม้ ได้เปิดตัวโครงการไปแล้ว 8 แห่ง เหลืออีก 43 แห่ง ซึ่งจะดำเนินการเปิดทุกที่ให้แล้วเสร็จในเร็วๆนี้

นายธัญญา กล่าวต่อว่า การเปิดโครงการป่าในเมืองดงฟ้าห่วน “สวนป่าประชารัฐ เพื่อความสุขของคนไทย”จัดให้มีการดำเนินกิจกรรมร่วมกันระหว่าง 3 หน่วยงาน ได้แก่ กรมอุทยานแห่งชาติฯ กรมป่าไม้ และองค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมป์ ซึ่งเป็นเส้นทางเชื่อมประกอบด้วย

1. สวนพฤกษศาสตร์ดงฟ้าห่วน (กรมอุทยานแห่งชาติฯ) 2.สถานีวนวัฒน์วิจัยอุบลราชธานี (กรมป่าไม้) 3. สวนสัตว์อุบลราชธานี (องค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมป์) ซึ่งการเชื่อมโยงกัน ของพื้นที่นั้น เชื่อว่าจะเป็นการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ สร้างการเรียนรู้การพัฒนาเศรษฐกิจแก่สังคมและชุมชนรอบโครงการ อีกทั้งเพื่อให้ประชาชนเข้ามาใช้ประโยชน์ได้ตามความเหมาะสมและสร้างความร่วมมือแบบประชารัฐ พัฒนาควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

“ขณะที่สวนพฤกษศาสตร์ดงฟ้าห่วน จ.อุบลราชธานี อยู่ในพื้นที่สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี) มีพื้นที่รวม 1,540 ไร่ อยู่กลางเมืองอุบลราชธานี พื้นที่มีสภาพธรรมชาติสมบูรณ์ ภายในมีความร่มรื่น ประกอบด้วยต้นไม้ขนาดใหญ่จำนวนมาก มีเส้นทางศึกษาธรรมชาติ เส้นทางจักรยาน พื้นที่ออกกำลังกาย เหมาะที่จะเป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจตลอดจนมีห้องน้ำสะอาดพร้อมให้บริการ จึงอยากเชิญชวนให้นักเรียน นักศึกษา ประชาชน มาเยี่ยมชมและใช้บริการในสถานที่ให้มากขึ้น ซึ่งพื้นที่นี้เหมาะอย่างยิ่งที่จะเป็นป่าในเมืองของชาวจังหวัดอุบลราชธานี” นายธัญญา กล่าว

นายวิทยา กล่าวว่า กิจกรรมในวันนี้ได้แก่ พิธีปล่อยขบวนจักรยานแรลลี่ครอบครัว ปล่อยขบวนปั่นจักรยานวิบาก “อุ่นไอรัก ณ ป่าดงฟ้าห่วน” กิจกรรมค่ายลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด สาธิตให้ความรู้การจัดสวนถาด สวนแก้ว จากวิทยาลัยการเกษตรหนองขอนอุบลราชธานี สาธิตการปลูกเห็ดเจ็ดชั่วโคตรจากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สาธิตตลาดประชารัฐดงฟ้าห่วนและฟังดนตรีในสวน และชมอาคารนิทรรศการพฤกษศาสตร์ป่าไม้ ทั้งนี้ในแต่ละกิจกรรมจะมีการให้ความรู้เกี่ยวกับกิจกรรมนั้นๆ ซึ่งผู้ที่มาร่วมงานหากสนใจสามารถไปชมกันได้