เริ่มแล้วภัยแล้ง! เกษตรกรสตูลร้องรัฐช่วยบริหารจัดการน้ำ หลังร้อนจัดเพาะปลูกไม่ได้

เมื่อวันที่ 9 มีนาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ขณะนี้ในพื้นที่ตำบลกำแพง อำเภอละงู จังหวัดสตูล พบ 3 หมู่บ้านที่มีพื้นที่การเพาะปลูกทางการเกษตร 1,000 ไร่ กำลังรับผลกระทบเป็นวงกว้างจากสภาพอากาศที่ร้อนจัด แดดที่แรงส่งผลทำให้พืชผลทางการเกษตรแม้จะเป็นพืชที่ทนแดดได้นานเช่น สวนข้าวโพด สวนแตงโม และนาข้าว พร้อมกับสวนพืชผักสวนครัวที่ปลูกขายรับผลกระทบขาดน้ำ

น้ำไม่เพียงพอต่อการนำไปรดใช้ในสวนเกษตรรวมทั้งสภาพพื้นที่เป็นที่สูงน้ำจากสายน้ำคลองละงู จึงไม่สามารถไหลผ่านเข้ามาได้ และสภาพอากาศที่ร้อนจัดบางจุดน้ำเริ่มแห้งขอด จึงได้มีการทำจุดกักเก็บน้ำไว้ใช้ในขณะนี้

ขณะที่พี่น้องตัวแทนชาวเกษตรกรในพื้นที่ 3 หมู่บ้านออกมาร้องทุกข์ผ่านสื่อมวลชน โดยมีนายรอเชด ขวัญกวา อายุ 54 ปี ชาวเกษตรกรรับผลกระทบ และ นายสมหมาย เกียวสกุล ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 4 ตำบลกำแพง กล่าวว่า ตอนนี้น้ำเริ่มขาดแคลนเพราะสภาพอากาศที่ร้อนจัด ส่งผลกระทบหลายอย่างตอนนี้เรื่องพืชผลทางการเกษตรที่เราต้องส่งขายต้องเจอแดดแรง น้ำไม่เพียงพอวอนขอให้หน่วยงานท้องถิ่นที่รับผิดชอบวางแผนจัดการเรื่องน้ำให้ได้ใช้เพียงพอด้วย

ซึ่งตอนนี้ก็ต้องลำเลียงท่อพีวีซีขนาดใหญ่เพื่อนำมาวางเป็นท่อๆติดกันเพื่อที่สูบน้ำเข้าสวนของเกษตรกรและพื้นที่ไร่นาที่กำลังจะขาดน้ำ โดยจะดึงน้ำมาใช้เป็นช่วงๆเพราะน้ำแห้งและขาดแคลน

นางสำลี ลัคนาวงศ์ นายก อบต.กำแพง กล่าวว่า ขณะนี้ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.กำแพง ลงพื้นที่หมู่ที่ 4 บ้านควนใหญ่ ตำบลกำแพง อำเภอละงู จังหวัดสตูล เพื่อสูบน้ำจากคลองละงูเข้าสู่ห้วยลำดาตู หลังจากได้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่ 3 ตัวเสร็จเรียบร้อยตั้งแต่วันที่ 1 มี.ค. ที่ผ่านมา เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรให้มีน้ำเพียงพอทำการเกษตรตลอดฤดูกาลช่วงหน้าแล้งนี้

ซึ่งเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนแก่ชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในหมู่ที่ 1 ควนไสน หมู่ที่ 6 บ้านปลักมาลัย และหมู่ที่ 4 บ้านควนใหญ่ จำนวนกว่า 100 ครัวเรือน ให้มีน้ำเพียงพอในการอุปโภคบริโภค รวมทั้งเกษตรกรได้มีน้ำเพียงพอในการทำการเพาะปลูกพืชผักต่างๆ ตลอดช่วงฤดูแล้งนี้