เกษตรกรบุรีรัมย์ 5 อภ.เฮลั่น สู้ 3 ปี ศาลยกฟ้องคดีแพะปุ๋ย

เมื่อวันที่ 13 มีนาคม ศาลจังหวัดนางรอง อ่านคำพิพากษาคดีแพ่ง ที่ หจก.ดีสิงห์ทวีโชค ผู้ค้าปุ๋ยเป็นโจทก์ยื่นฟ้องตัวแทนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร และกลุ่มวิสาหกิจชุมชน 88 กลุ่ม จำเลย 222 ราย ในพื้นที่         5 อำเภอ นางรอง หนองกี่ โนนสุวรรณ หนองหงส์ และอำเภอปะคำ ให้จำเลยชำระค่าปุ๋ยในวงเงินรวมประมาณ 42 ล้านบาท โดยมีคำพิพากษายกฟ้อง

โครงการนี้ดำเนินการโดย อบจ.บุรีรัมย์ ในชื่อโครงการส่งเสริมอาชีพของคนบุรีรัมย์ โดยอุดหนุนปัจจัยการผลิต แจกปุ๋ยฟรีให้แก่เกษตรกรทั้งจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นโครงการต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2555-58 ก่อนเกิดปัญหาฟ้องร้องในปี 2558 โดยบริษัทปุ๋ยนำปุ๋ยมาให้เกษตรกร แต่ผู้ว่าราชการจังหวัดยังไม่อนุมัติ         งบประมาณ และสั่ง อบจ.ทบทวนโครงการ เพราะ สตง.พบความไม่โปร่งใสของโครงการส่งเสริมอาชีพของคนบุรีรัมย์ ปี 2555-57 เมื่อโครงการไม่ผ่าน ทาง อบจ.จึงไม่มีงบฯ มาให้เกษตรกร บริษัทปุ๋ยจึงหันมาฟ้องตัวแทนกลุ่มเกษตรกรทั้ง 88 กลุ่ม 222 รายดังกล่าว คดีนี้ชาวบ้านต่อสู้เกือบ 3 ปี เป็นคดีประวัติศาสตร์ จำเลยล้นศาล โดยได้รับความช่วยเหลือจากศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้และประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม กรมสอบสวนคดีพิเศษ กระทรวงยุติธรรม และสภาทนายความ

นายธวัชชัย ไทยเขียว รองปลัดกระทรวงยุติธรรม กล่าวว่า คดีนี้ได้ส่งเจ้าหน้าที่ให้การช่วยเหลือชาวบ้านเป็นเวลาเกือบ 3 ปี มีชาวบ้านตกเป็นจำเลยจำนวนมาก 222 ราย มีความซับซ้อนและเกี่ยวข้องกับหลายส่วนราชการ ถือว่าเป็นคดีตัวอย่างที่สำคัญมาก ทั้งนี้หากประชาชนได้รับความเดือดร้อนในเรื่องใด กระทรวงยุติธรรมก็พร้อมให้ความช่วยเหลือ

ที่มา : ขอบคุณข้อมูลจากมติชนรายวัน