54 รง. ป่วนลอยตัวน้ำตาล ครบุรีชี้เสี่ยงผิด กม.เพียบ

3 สมาคมโรงงานน้ำตาลป่วนจัดประชุมด่วน หลัง “น้ำตาลครบุรี” ส่ง จม.ด่วนถึงกองทุนอ้อย-กระทรวงอุตฯ-พาณิชย์ ชี้ประกาศเข้าข่าย “เสี่ยงไม่ชอบด้วยกฎหมาย” เพียบ

แหล่งข่าวจากวงการอ้อยน้ำตาลเปิดเผย “ประชาชาติธุรกิจ” ว่า ขณะนี้เกิดปัญหาความปั่นป่วนอย่างหนักในการลอยตัวราคาน้ำตาล เพราะภาครัฐไม่สามารถหาข้อยุติเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้องให้กับโรงงานน้ำตาล และชาวไร่อ้อยได้ โดยเฉพาะประกาศต่างๆ ที่ออกมาทางโรงงานน้ำตาลส่วนใหญ่เห็นว่า อาจไม่ชอบด้วยกฎหมาย และอาจทำให้ผิดข้อตกลงกับบราซิลและองค์การการค้าโลก (WTO) เพราะรัฐบาลยังคงควบคุมราคา และให้การอุดหนุนอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาล ดังนั้น สมาคมโรงงานน้ำตาลไทย สมาคมการค้าผู้ผลิตน้ำตาลไทย และสมาคมการค้าอุตสาหกรรมน้ำตาลได้นัดประชุม เพื่อหารือเรื่องดังกล่าวในสัปดาห์นี้

หลังรัฐบาลใช้ ม.44 ประกาศลอยตัวราคาน้ำตาลทราย เมื่อวันที่ 15 ม.ค. 61 ให้ยกเว้นการใช้บังคับมาตรา 17 (18) ของ พ.ร.บ.อ้อยและน้ำตาลทราย พ.ศ. 2527 เรื่องหลักเกณฑ์การจำหน่ายและกำหนดราคาน้ำตาลทรายภายในประเทศ แต่ในวันที่ 23 ม.ค. 61 นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้ลงนามในประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ฉบับที่ 21 เรื่องการกำหนดราคาและหลักเกณฑ์เงื่อนไขในการจำหน่ายน้ำตาลทราย โดยให้ผู้ประกอบการจำหน่ายน้ำตาลทรายไม่สูงกว่าราคาที่กำหนด โดยราคาขายปลีกน้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์ 22.85 บาท/กก. น้ำตาลทรายขาว 21.35 บาท/กก. และน้ำตาลทรายขาว สีรำที่ 21.35 บาท/กก. และให้บวกภาชนะบรรจุได้ไม่เกิน 0.75 บาท/กก.

และในวันที่ 6 ก.พ. 61 นางวรวรรณ ชิตอรุณ เลขาธิการ คณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย (กอน.) ได้ออกประกาศสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย (สอน.) เรื่องราคาส่วนต่างระหว่างราคาเฉลี่ยของน้ำตาลทรายภายในราชอาณาจักรที่ขายได้จริงในหนึ่งเดือนกับราคาน้ำตาลทรายขาวตลาดลอนดอน หมายเลข 5 บวกพรีเมี่ยมน้ำตาลทรายไทยที่เกิดขึ้นในหนึ่งเดือนประจำเดือน ม.ค. 61 เพื่อจัดเก็บเงินเข้ากองทุนอ้อยฯ สรุปได้ว่า สอน.ได้สำรวจราคาน้ำตาลทรายขาวภายในประเทศเฉลี่ยราคา 17.22 บาท/กก. น้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์เฉลี่ย 18.33 บาท/กก. ทำให้มีผลต่างน้ำตาลทรายขาวเดือน ม.ค. 61 ที่ราคา 5.19 บาท/กก. และผลต่างน้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์ 5.95 บาท/กก. และให้โรงงานนำส่งเงินส่วนต่างเข้ากองทุนอ้อยและน้ำตาลทราย ภายในวันที่ 15 ก.พ. 61

ล่าสุด นายทัศน์ วนากรกุล กรรมการผู้จัดการ บมจ.น้ำตาลครบุรี ได้ทำหนังสือถึงกองทุนอ้อยและน้ำตาลทรายและส่งสำเนาถึง กอน., คณะกรรมการบริหาร และรัฐมนตรีว่าการ 3 กระทรวง ทั้งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์, กระทรวงพาณิชย์ และกระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อโต้แย้งและขอให้ทบทวนหนังสือกองทุนอ้อยฯ ที่ ว.013/2561 ลงวันที่ 8 ก.พ. 2561 เนื่องจากเป็น บมจ. ไม่อาจดำเนินการที่เป็นการเสี่ยงว่าจะขัดต่อกฎหมายหลายประการได้ จึงขออุทธรณ์คำสั่งตามประกาศของ สอน.เรื่องราคาส่วนต่างฯ และขอเรียกเงินที่ส่งกองทุนอ้อยฯ 46,073,766 บาทคืน โดยขอคิดดอกเบี้ยร้อยละ 15 และขอให้พิจารณาประกาศ และระเบียบต่างๆ ให้ถูกต้องตามกฎหมายต่อไป

ขอขอบคุณข้อมูลจาก หนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ ฉบับวันพฤหัสบดีที่ 15 – วันอาทิตย์ที่ 18 มีนาคม 2561