“สนธิรัตน์” นั่งปธ.ประชุม นบขพ. เห็นชอบตั้งคณะอนุกรรมการฯ แก้ปมร้อน “โรงงานอาหารสัตว์”

‘สนธิรัตน์’ นั่งปธ.ประชุม นบขพ. เห็นชอบตั้งคณะอนุกรรมการฯ หาทางออกปมร้อน ‘โรงงานอาหารสัตว์’ ขอลดมาตรการซื้อข้าวโพด 3 ส่วน แลกสิทธิ์นำเข้าข้าวสาลี 1 ส่วน ขีดเส้น 30 วัน สรุป

นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวภายหลังการประชุม คณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ (นบขพ.) เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2561 ว่า ที่ประชุมเห็นชอบในการจัดตั้งคณะอนุกรรมการทำงานซึ่งมีอธิบดีกรมการค้าภายในเป็นประธาน เพื่อศึกษาและพิจารณาความเป็นไปได้ ในการหามาตรการที่เหมาะสมเข้ามาดูแลมาตรการนำเข้าข้าวสาลี เพื่อใช้ในการผลิตอาหารสัตว์ รวมถึงมาตารการทางภาษี ให้ระยะเวลาในการศึกษา 30 วัน ก่อนที่จะนำมาเสนอที่ประชุม นบขพ. พิจารณาอีกครั้งหนึ่ง

สำหรับคณะอนุกรรมการที่จัดตั้งขึ้นมานั้น จะต้องไปศึกษารายละเอียดและความเป็นไปได้ในการใช้มาตรการที่เหมาะสม จากเดิมที่มีมาตรการซื้อข้าวโพดจากเกษตรกร 3 ส่วน เพื่อแลกสิทธิ์นำเข้าข้าวสาลี 1 ส่วน (มาตรการ 3:1)

พร้อมกันนี้ยังได้มีการตั้งคณะอนุกรรมการอีก 1 ชุด ซึ่งมีอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เป็นประธานในการพิจารณาการขยายการนำเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จากประเทศเพื่อนบ้านอีกด้วย ทั้งหมดนี้จะต้องไม่ส่งผลกระทบต่อเกษตรกรภายในประเทศ รวมไปถึงวัตถุดิบในการผลิตอาหารสัตว์ด้วย “จะขึ้นภาษีเท่าไร จะใช้มาตรการอย่างไร ยังไม่สามารถบอกได้ชัดเจน ต้องรอให้คณะอนุกรรมการ ได้ทำงานและศึกษามาก่อน และมาตรการที่จะออกมา จะมีระยะเวลาการใช้เท่าไรก็ต้องรอให้มีการศึกษาอย่างรอบคอบด้วยเช่นกัน ต้องขอเวลาในการทำงานก่อน”

สำหรับราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ขณะนี้ อยู่ที่ราคา 10 บาท ต่อกิโลกรัม ขณะที่ผลผลิตที่คาดออกมาอยู่ที่ 4.7 ล้านตัน ดังนั้น กรมการค้าภายในจึงต้องการดูแลข้าวโพดให้เกิดเสถียรภาพทั้งระบบและก็ต้องติดตามดูแลอย่างใกล้ชิด

ที่มา ประชาชาติธุรกิจออนไลน์