ระยะนี้อากาศเย็น ความชื้นสูง ระวังหนอนหน้าแมวปาล์มน้ำมัน

ระยะนี้มีอากาศเย็นและมีหมอกในตอนเช้า กลางวันมีแสงแดดจัด กลางคืนมีความชื้นสูง กรมวิชาการเกษตร แนะเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมันเฝ้าระวังหนอนหน้าแมวระบาด มักพบหนอนหน้าแมวเข้าทำลายต้นปาล์มน้ำมันที่มีอายุมากกว่า 4 ปี หนอนหน้าแมวจะกัดทำลายใบปาล์มน้ำมัน หากระบาดรุนแรง ใบจะถูกกัดกินจนเหลือแต่ก้านใบ ทำให้ผลผลิตลดลง ต้นปาล์มน้ำมันชะงักการเจริญเติบโต และจะใช้เวลาในการฟื้นตัวของต้นปาล์มน้ำมันนาน การระบาดของหนอนหน้าแมวในแต่ละครั้งจะต้องใช้เวลาการกำจัดนาน เนื่องจากหนอนหน้าแมวมีหลายระยะในเวลาเดียวกัน เช่น ระยะหนอนและระยะดักแด้ ทำให้ไม่สามารถกำจัดให้หมดในเวลาเดียวกันได้

ดังนั้น เกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมันควรตัดทางใบปาล์มน้ำมันที่มีหนอน หรือจับผีเสื้อหนอนหน้าแมวที่เกาะนิ่งในเวลากลางวันตามใต้ทางใบ หรือเก็บดักแด้ตามซอกโคนทางใบรอบต้นมาทำลายทิ้งนอกแปลงปลูก หากพบหนอนหน้าแมวเข้าทำลายเฉลี่ย 20 ตัว ต่อทางใบ ให้เกษตรกรพ่นด้วยสารฆ่าแมลงคาร์บาริล 85% ดับเบิ้ลยูพี อัตรา 10 กรัม ต่อน้ำ 20 ลิตร หรือสารแลมบ์ดาไซฮาโลทริน 2.5% อีซี อัตรา 10 มิลลิลิตร ต่อน้ำ 20 ลิตร หรือสารคลอร์ไพริฟอส 40% อีซี อัตรา 20-30 มิลลิลิตร ต่อน้ำ 20 ลิตร หรือพ่นด้วยเชื้อแบคทีเรีย บาซิลลัส ทูริงเยนซิส ดับเบิ้ลยูพี อัตรา 30 กรัม ต่อน้ำ 20 ลิตร

และควรพ่นเมื่อพบหนอนหน้าแมวเข้าทำลายบริเวณผิวใบ (หนอนวัยที่ 1-4) จะได้ผลดียิ่งขึ้น