อย.แจงตรวจสอบวัคซีนพิษสุนัขบ้าเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน

วันที่ 16 มีนาคม 2561 นพ.สุรโชค ต่างวิวัฒน์ รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ขอชี้แจงถึงเหตุการณ์ดังกล่าวว่า สถาบันชีววัตถุ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้แจ้ง อย.เกี่ยวกับผลวิเคราะห์ยา DOG-VAC RABIA Reg.No.1F 6/53 (B) รุ่นการผลิตที่ 225THF030A ซึ่งได้เก็บตัวอย่างจากคลินิกรักษาสัตว์ในจังหวัดนครสวรรค์ ตามโครงการประเมินความเสี่ยงด้านคุณภาพของวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าสำหรับสัตว์ฯ พบความแรง (Potency) ต่ำกว่ามาตรฐานนั้น เมื่อรับทราบทาง อย.จึงไปเก็บตัวอย่างยาดังกล่าว ซึ่งนำเข้ามาจากประเทศสเปน โดยรวมทั้งหมด 3 รุ่นผลิต ส่งตรวจวิเคราะห์ และผลวิเคราะห์พบความแรงต่ำกว่ามาตรฐาน ดังนั้น อย.จึงเรียกเก็บยาคืนทั้ง 3 รุ่น ตั้งแต่ปลายปี 2559 และให้บริษัทผู้นำเข้าทำลายยาดังกล่าว โดยมีเจ้าหน้าที่ของ อย.ไปกำกับดูแลการทำลายยาเรียบร้อยแล้ว รวมทั้งได้ดำเนินคดีตามกฎหมายกับผู้นำเข้า ทั้งนี้ ตั้งแต่ปี 2560 จนถึงปัจจุบัน อย.ร่วมกับกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์และกรมปศุสัตว์ได้มีการสุ่มตรวจวิเคราะห์วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ไม่พบว่ามีการตกมาตรฐานแต่อย่างใด

ที่มา : มติชนออนไลน์