เทศบาลตำบลทัพทัน ออกฉีดวัคซีนให้สุนัขและแมวกว่า 3,500 ตัว ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

เทศบาลตำบลทัพทัน ระดมเจ้าหน้าที่จากกองสาธารณสุข สมาชิกเทศบาล ออกฉีดวัคซีนให้สุนัขและแมวกว่า 3,500 ตัว ในพื้นที่ทั้ง 4 ตำบล ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า

เมื่อวันที่ 19 มีนาคม เวลา 10.00 น. นางสรัญญา ประสงค์ดี นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลทัพทัน อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี เป็นประธานปล่อยขบวนจักรยานยนต์ รณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ในการระดมกำลังเจ้าหน้าที่ จากกองสาธารณสุขเทศบาลตำบลทัพทัน พนักงาน พร้อมด้วย สมาชิกเทศบาล และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข เร่งปูพรมออกฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ให้กับสุนัข และแมว ในเขตพื้นที่ทั้ง 4 ตำบล ประกอบด้วย เทศบาลตำบลทัพทัน ตำบลหนองหญ้าปล้อง ตำบลเขาขี้ฝอย และตำบลทุ่งนาไทย


ซึ่งมีเป้าหมายตามประชากรสุนัขและแมวที่ประชาชนได้ลงทะเบียนและมีการสำรวจ จำนวนกว่า 3,500 ตัว โดยจะฉีดวัคซีนตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป จนกว่าจะครบจำนวนภายใน 1 สัปดาห์ ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

นอกจากการฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้าแล้วนั้น เจ้าหน้าที่ยังได้ประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้เรื่องโรคพิษสุนัขบ้า พร้อมให้คำแนะนำด้านการดูแลสุขภาพสัตว์ เฝ้าระวังพฤติกรรมเสี่ยงต่อการเป็นโรคพิษสุนัขบ้า ตลอดจนส่งเสริมให้ประชาชนเลี้ยงสุนัขและแมวอย่างถูกวิธี มีความรับผิดชอบ เพื่อลดความเสี่ยงของการเกิดโรคพิษสุนัขบ้า ทั้งในคนและสัตว์ ให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึงอันตรายของโรคพิษสุนัขบ้า อีกด้วย

ที่มา : มติชนออนไลน์