ชาวนาสองแควปลูกตะไคร้แทนข้าว

พิษณุโลกนายสมบูรณ์ ดีงาม เกษตรกรผู้ปลูกตะไคร้ บ้านแก่งสฤษดิ์เสนา ตำบลวังนกแอ่น อำเภอ  วังทอง กล่าวว่า เดิมทีชาวบ้านที่นี่ทำนาเป็นอาชีพหลัก แต่หลังจากทางสำนักงานเกษตร มาส่งเสริมให้ปลูกตะไคร้เพิ่มจากการทำนา ทำให้ตะไคร้เป็นพืชเศรษฐกิจที่กำลังเป็นที่ต้องการ ของตลาด โดยเฉพาะในช่วงฤดูแล้งมีราคาดี ทดลองปลูกกันคนละ 5-10 ไร่ พ่อค้ามารับซื้อถึงที่ เพื่อขายส่งตลาดสี่มุมเมือง และโรงงานทำน้ำพริก ปีนี้ราคากิโลกรัมละ 8-10 บาท ถือว่าดีมากกว่าปีที่ผ่านมา

บางคนมีรายได้จากการปลูกตะไคร้ปีหนึ่งนับหลายหมื่นบาท ทำให้เกษตรกรเริ่มปลูกตะไคร้ควบคู่กับการทำนา สร้างรายได้ให้กับครัวเรือน โดยช่วงนี้เกษตรกรที่ปลูกตะไคร้ ในพื้นที่บ้านแก่งสฤษดิ์เสนากำลังเก็บเกี่ยวตะไคร้รุ่นแรกของปี และกำลังมีรายได้เพิ่มในช่วงฤดูแล้งนี้

ที่มา : ขอบคุณข้อมูลจากข่าวสด