กยท. หนุนงบ ห้องวิเคราะห์น้ำยางสด แก่กลุ่มเกษตรกรบ้านนาปรังพัฒนา เพิ่มคุณภาพน้ำยางเทียบเท่ามาตรฐานโรงงานอุตสาหกรรม

เมื่อเร็วๆ นี้ การยางแห่งประเทศไทยเขตภาคใต้ตอนล่าง สนับสนุนงบประมาณตาม มาตรา 49 (3) จัดตั้งห้องปฏิบัติการวิเคราะห์คุณภาพน้ำยางที่มีมาตรฐาน แก่กลุ่มเกษตรกรทำสวนบ้านนาปรังพัฒนา พร้อมร่วมทำพิธีเปิดใช้ห้องปฏิบัติการฯ เพื่อพัฒนาคุณภาพน้ำยางสดของสถาบันเกษตรกร ให้ได้มาตรฐานเดียวกับโรงงานผู้รับซื้อ เน้นส่งขายโดยตรง เพิ่มมูลค่า ลดการกดราคา เกษตรยิ้มได้

นายพูลสุข อุเทนพันธ์ ผู้อำนวยการการยางแห่งประเทศไทยเขตภาคใต้ตอนล่าง กล่าวว่า กยท. ได้สนับสนุนงบประมาณจากกองทุนพัฒนายางพารา 49 (3) จำนวน 214,000 บาท ในการจัดหาอุปกรณ์ในการวิเคราะห์คุณภาพน้ำยางสดมาตรฐานเดียวกับที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมโดยทั่วไป
ซึ่งโครงการนี้เป็นโครงการต่อเนื่องจากโครงการตลาดกลางน้ำยางสดของ กยท. เพื่อพัฒนาคุณภาพน้ำยางสดของสถาบันเกษตรกร ให้ได้คุณภาพและสามารถส่งขายให้กับบริษัทผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ยางได้โดยตรง ซึ่งจะช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับน้ำยางสด สร้างความเข้มแข็อย่างยั่งยืนให้แก่เกษตรกรและสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางต่อไป

ด้าน นายศตวรรษ จันทร์ทอง ประธานกลุ่มเกษตรกรทำสวนบ้านนาปรังพัฒนา กล่าวเสริมว่า ปัจจุบันกลุ่มเกษตรกรทำสวนบ้านนาปรัง มีสมาชิก จำนวน 360 คน จำหน่ายวัตถุดิบยางพาราประเภทน้ำยางสดวันละประมาณ 30,000 กิโลกรัม โดยจำหน่ายไปยังบริษัทผู้รับซื้อโดยตรง ซึ่งแต่ก่อนน้ำยางสดจะต้องผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์คุณภาพน้ำยางสดจากทางโรงงานผู้รับซื้อ ทางกลุ่มเกษตรกรบ้านนาปรังจึงจัดตั้งห้องปฏิบัติการวิเคราะห์น้ำยางขึ้นมา โดยมีมาตรฐานเดียวกับทางโรงงานผู้รับซื้อ ทำให้ผู้รับซื้อมั่นใจได้ว่า น้ำยางสดจากบ้านนาปรังเป็นน้ำยางที่มีคุณภาพมาตรฐานเดียวกัน ทางกลุ่มเกษตรกรทำสวนบ้านนาปรังได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก กยท. จำนวน 214,000 บาท นำมาซื้ออุปกรณ์ที่ทันสมัย เพื่อใช้ในห้องปฏิบัติการวิเคราะห์คุณภาพน้ำยาง ทำให้สามารถตรวจสอบคัดกรองน้ำยางต้นทางให้มีคุณภาพตามที่บริษัทผู้รับซื้อต้องการ

นอกจากนี้ ทาง กยท. ยังได้สนับสนุนในด้านการฝึกอบรมเทคโนโลยี ส่งเจ้าหน้าที่ของกลุ่มเกษตรกรบ้านนาปรัง เข้ารับการอบรมการใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ และเทคนิคในการวิเคราะห์น้ำยางสดในห้องปฏิบัติการ โดยห้องปฏิบัติการวิเคราะห์คุณภาพน้ำยางสด ได้เปิดทำการ เมื่อวันที่ 14 มีนาคม ที่ผ่านมาทางกลุ่มเกษตรกรบ้านนาปรัง จะใช้ห้องปฏิบัติการที่ กยท. สนับสนุนให้เกิดประโยชน์มากที่สุด เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของพี่น้องชาวสวนยาง นายศตวรรษ กล่าวทิ้งท้าย